Promoveren

Voor (aanstaande) promovendi

Rond de 15 studenten promoveren jaarlijks op een onderzoek dat zij bij Nikhef hebben verricht. Zij zijn als assistent/onderzoeker in opleiding (aio/oio) verbonden aan één van de Nederlandse universiteiten. De promovendi maken deel uit van de Onderzoeksschool Subatomaire Fysica.

Het programma van de Onderzoeksschool bestaat uit een keuze uit het reguliere collegeprogramma van de diverse participerende universiteiten en uit seminaria, colloquia, etc. Daarnaast volgt de promovendus jaarlijks de Topical Lectures en in de eerste twee jaar een Summerschool.

Topical lectures

Promovendi wonen gedurende de eerste twee jaar van hun aanstelling drie keer per jaar een serie Topical lectures bij, een verplicht onderdeel van de Onderzoeksschool Subatomaire fysica. Bij Topical lectures wordt diep ingegaan op voor het vakgebied relevante ontwikkelingen en leerstof.

Meer informatie over de Topical Lectures vind je hier. Onderwerp en sprekers worden een paar maanden voor aanvang bekend gemaakt.

Graduate school
Iedere zomer komen Belgische, Duitse en Nederlandse aio’s en oio’s/of masterstudenten in de deeltjesfysica bijeen tijdens de (BND) Graduate school in België, Duitsland of Nederland. Tweedejaars graduates houden een korte presentatie van hun werk.

Meer informatie over de Graduate school vind je hier.

Promotieplek
Ben je op zoek naar een geschikte promotieplek, bekijk dan de vacatures. Je kunt ook even contact opnemen met de groepsleiders wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld zelf subsidie aan te vragen voor een onderzoek.