Valorisatie

Bij vooruitstrevend onderzoek horen innovatieve ontwikkelingen. Nikhef zal, waar dit toepasbaar is, deze kennis van deeltjes- en astrodeeltjesfysicatechnologie laten voortvloeien naar andere bedrijfstakken om zo economische of maatschappelijke waarde te creëren. Dit noemen we valorisatie.

Nikhef heeft in 2011 samen met haar valorisatiepartner 1&12 Investment Partners een holding opgericht: P2IP BV, waarin sinds 2012 ook AMOLF deelneemt. P2IP verwierf na oprichting drie deelnemingen: Sensiflex (uitlijntechnologie), Amsterdam Scientific Instruments (fotondetectie) en Omics2Image (bio-imaging massaspectrometrie). Voor de laatste twee is eind 2013 een gemeenschappelijke holding opgericht (ASIH). P2IP heeft haar originele aandelenbelang in beide spinoffs geconverteerd naar aandelen in ASIH.

Nikhef kent buiten P2IP nog twee spin-offs:
* Innoseis; opgericht in 2013, richt zich op het ontwikkelen en verkopen van ultra-low power seismische sensornetwerken en vibratieisolatie-systemen
* Oliscience; opgericht in 2018, richt zich op het verbreden en verdiepen van de toepassingen
van FGPA-code via het open source platform OpenCores.

Daarnaast heeft Nikhef een langdurige relatie met Malvern PANalytical.

Deze relatie is in 2002 begonnen met de introductie van de Medipix chips bij Malvern PANalytical wat tot de eerste commerciële toepassing van die chip heeft geleid en de samenwerking duurt nog steeds voort in verschillende gedaantes.

Malvern PANalytical

Malvern PANalytical is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van meetinstrumenten voor het analyseren van verschillende materialen, voor bijvoorbeeld kwaliteitstests. Röntgendetectie maakt het mogelijk verschillende kristalstructuren te onderscheiden. De farmaceutische industrie kan hiermee bijvoorbeeld controleren of er tijdens het productieproces geen verkeerde stoffen in medicijnen terechtkomen.

Malvern PANalytical heeft als eerste commerciële partij de sprong gewaagd om een product op basis
van de Medipix chips te ontwikkelen. Sinds 2007 zijn hun producten, gebaseerd op verschillende
generaties van Medipix chips, succesvol op de markt gebracht.

Voor de wetenschappelijk gedreven Medipix-collaboraties is de samenwerking met Malvern PANalytical heel nuttig omdat door een industriële partij de chips door een andere bril bekeken worden, wat weer tot nieuwe inzichten heeft geleid die uiteindelijk de toepasbaarheid en de kwaliteit ten goede zijn gekomen.