Bij vooruitstrevend onderzoek horen innovatieve ontwikkelingen. Nikhef zal, waar dit toepasbaar is, deze kennis van deeltjes- en astrodeeltjesfysicatechnologie laten voortvloeien naar andere bedrijfstakken om zo economische of maatschappelijke waarde te creëren. Dit noemen we valorisatie.

Nikhef heeft in 2011 samen met haar valorisatiepartner 1&12 Investment Partners een holding opgericht: P2IP BV, waarin sinds 2012 ook AMOLF deelneemt. P2IP verwierf na oprichting drie deelnemingen: Sensiflex (uitlijntechnologie), Amsterdam Scientific Instruments (fotondetectie) en Omics2Image (bio-imaging massaspectrometrie). Voor de laatste twee is eind 2013 een gemeenschappelijke holding opgericht (ASIH). P2IP heeft haar originele aandelenbelang in beide spinoffs geconverteerd naar aandelen in ASIH.

Nikhef kent buiten P2IP nog twee spin-offs:
* Innoseis; opgericht in 2013, richt zich op het ontwikkelen en verkopen van ultra-low power seismische sensornetwerken en vibratieisolatie-systemen
* Oliscience; opgericht in 2018, richt zich op het verbreden en verdiepen van de toepassingen van FGPA-code via het open source platform OpenCores.