Organisatie

Nikhef kent momenteel acht experimentele onderzoekslijnen, waarvan de uitvoering deels in het buitenland plaatsvindt:

Daarnaast zijn er binnen Nikhef onderzoekslijnen in Theoretische fysica, Detector R&D en Advanced Computing for Research en tevens een drietal technische afdelingen, die de experimentele lijnen ondersteunen. De gehele organisatie, inclusief management en stafafdelingen, is weergegeven in onderstaande figuur.

Het directieteam bestaat uit de directeur Stan Bentvelsen, de instituutsmanager Arjen van Rijn, en hoofd P&O Pieter van Braam van Vloten.

Nikhef bestaat uit gemiddeld 185 fte fysici, 75 fte technici en ingenieurs en 25 fte ondersteunde staf. De formatie bestaat uit de volgende hoofdgroepen:

  • Vast wetenschappelijk personeel (WP/V): circa 60 mensen.
  • Tijdelijk wetenschappelijk personeel (WP/T): circa 95 OIO’s en 30 postdocs)
  • Technische personeel in tijdelijke en vaste dienst (TP/T en TP/V): circa 75 mensen;
  • Ondersteunende staf in tijdelijke en vaste dienst (OP/T en OP/V): circa 25 mensen.

De structuur en inrichting van de organisatie zijn in belangrijke mate afgestemd op de onderzoeksprojecten waaraan Nikhef werkt.