Onderzoekschool Subatomaire Fysica

De onderzoekschool Subatomaire Fysica coördineert het opleidingsprogramma van promovendi en master studenten in deeltjes- en astrodeeltjes fysica (voor informatie en toevoegingen, neem contact op met het secretariaat van de onderzoekschool).

Over de onderzoekschool:

Partners
Organisatie
Opleiding en Begeleiding van AIO’s/OIO’s

Opleiding:
Topical lectures
Graduate Schools/Conferences (CERN)
BND Graduate School
Master’s programme Particle and Astroparticle physics

Praktische info voor promovendi:

Formulier C3 gesprek
Formulier  opleidings en begeleidingsplan
PhD brochure NL
Slides PhD Introduction to OSAF
Website PhD council