Nikhef

Klik hierboven om het Nikhef-logo te downloaden

 

Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica. Het instituut doet onderzoek naar de elementaire bouwstenen van ons universum, hun onderlinge krachten en de structuur van ruimte en tijd.

“Wonder is the seed of knowledge”
Nikhef zoekt naar antwoorden op de grote natuurkundige vragen van deze tijd. Uit welke fundamentele bouwstenen bestaat de wereld om ons heen? Hoe is ons heelal ontstaan? Begrijpen we de grondbeginselen van alledaagse natuurwetten wel? De mensen van Nikhef – theoretische en experimentele wetenschappers, engineers en instrumentmakers – zijn gedreven om deze en vele andere vragen te beantwoorden. Vanuit een gemeenschappelijke passie treden zij buiten de gebaande paden om wetenschappelijke doorbraken te realiseren.
 Ze geven hun verwondering door aan nieuwe generaties onderzoekers en aan de samenleving.

Het onderzoek dat op Nikhef wordt verricht is internationaal.
Wetenschappers uit de hele wereld komen naar Nederland om bij Nikhef in nationaal en internationaal verband samen te werken. Het onderzoek richt zich enerzijds op elementaire deeltjes die in gecontroleerde experimenten met hoge energie en intensiteit op elkaar botsen en anderzijds op de observatie van deeltjes die uit het universum op de aarde afkomen. De expertise van Nikhef op deze gebieden wordt wereldwijd geprezen en benut, bijvoorbeeld door de internationale CERN-samenwerking die onderzoek doet naar elementaire deeltjes met behulp van deeltjesversnellers.

“Knowledge is the seed of technology”
Nikhef draagt bij aan de realisatie van technologieën en instrumenten voor de experimenten van morgen en de maatschappelijke toepassingen van overmorgen. Zo wordt in internationaal verband de inbreng van Nikhef bij
het ontwikkelen van complexe detectoren keer op keer geprezen. De ontwerpers, technici en instrumentmakers van Nikhef zijn welkome partners voor internationale collegae en worden geroemd om hun kunde en oplossingsgerichtheid. Nikhef wisselt continu kennis en ideeën uit met uiteenlopende industriële partners. Ondernemers en bedrijven ontdekken steeds vaker de (markt-)waarde van op Nikhef ontwikkelde innovaties. Vanuit de deeltjesfysica is onder andere een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het internet, GPS navigatie, geavanceerde sensortechnologie en medische beeldvormingstechnieken.

Nikhef kenmerkt zich als een succesvolle verbintenis tussen hoofd, hart en handen. Wat met veel intellectuele kracht wordt bedacht, wordt met even zoveel passie en vakmanschap ondersteund in instrumentarium, om theorieën ook te kunnen bewijzen. Het brede palet aan kennis en kunde evenals de combinatie van denken én doen maakt dat Nikhef zowel nationaal als internationaal gezien een gewilde samenwerkingspartner is en impact heeft in de wereld.

Onze wetenschappers werken aan grote internationale experimenten en zijn elke dag bezig om antwoorden te vinden op fundamentele vragen zoals:

Hoe wordt materie direct na de oerknal van het universum gevormd?
Wat is het higgsdeeltje precies en zijn er meer elementaire deeltjes?
Waar is de antimaterie in ons universum gebleven?
Waar bestaat donkere materie uit?
Waar komen ultrahoog-energetische kosmische stralen vandaan?
Welke eigenschappen hebben neutrino’s?
Wat is de structuur van ruimte en tijd en wat vertellen zwaartekrachtgolven ons?
Hoe kunnen we elementaire deeltjes nog beter detecteren?
Hoe verwerk en analyseer je petabytes aan data?
Hoe voorspel je botsingen tussen elementaire deeltjes?

Wetenschappers en technici werken samen om nieuwe antwoorden op deze vragen te vinden. Een groot deel van het onderzoek van Nikhef vindt plaats bij de deeltjesversneller op CERN, de ‘Large Hadron Collider’. Daarnaast is Nikhef actief in de astrodeeltjesfysica waarbij interacties van hoogenergetisch deeltjes vanuit de kosmos in bijvoorbeeld de atmosfeer of zeewater worden waargenomen. Ook het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven en het bestaan van donkere materie staat in een hoog vaandel.

Samen met het ontwikkelen van theorie van elementaire deeltjes, het analyseren van meetgegevens en innovatieve techniek is Nikhef steeds opnieuw in staat zijn befaamde internationale reputatie waar te maken.

Lees meer over onze activiteiten