Geschiedenis

Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef kent een lange geschiedenis. De naam komt van het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge Energie-Fysica. Tegenwoordig noemt Nikhef zich Nationaal instituut voor subatomaire fysica.

Door een overeenkomst van FOM, de gemeente Amsterdam en Philips werd in 1946 het ‘Instituut voor Kernfysisch Onderzoek’ (IKO) opgericht. In dit laboratorium werd gedurende dertig jaar met behulp van een cyclotron en een lineaire elektronenversneller onderzoek verricht op het gebied van kernfysica en radiochemie.

Onderzoek op het gebied van elementaire deeltjes (ook hoge-energiefysica) werd ondernomen vanuit het Zeemanlaboratorium van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1957 werden de experimenten uitgevoerd met de versnellers op CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire, opgericht in 1954), terwijl de analyses werden verricht in Amsterdam en Nijmegen.

Nikhef

Het onderzoek in de verwante vakgebieden kernfysica en hoge-energiefysica werd midden jaren zeventig gebundeld in een nieuw onderzoeksinstituut. Op 17 juni 1975 werd, na tien jaar voorbereiding, de overeenkomst getekend tot oprichting van het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica (NIKHEF) tussen de Stichting FOM, de Stichting IKO, de Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit van Nijmegen. “Deze handeling maakt de weg vrij voor het uitvoeren van het laatste onderdeel van het nationale plan voor kernfysica en hoge-energiefysica, waartoe de regering in 1971 had besloten,” schreef het O & W bulletin van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap op 18 juni 1975.

Later hebben onderzoeksgroepen van andere universiteiten zich bij de samenwerking aangesloten. Inmiddels gaat het instituut verder onder de naam Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef).

______________________________________________________________________________________

Hieronder vindt u individuele bijdragen van oud-medewerkers van Nikhef die hun geschiedenis op Nikhef delen:

bigscience                     

evia        nikhef-cern

 

Twee artikelen over het Zeeman-laboratorium:

“Monsieur Zeeman, votre laboratoire est une perle!” Uit: Stroom

Het Zeemanlaboratorium van 1970 – 1990