Valorisation

This page is in Dutch – the English translation will be available soon.

Bij vooruitstrevend onderzoek horen innovatieve ontwikkelingen. Nikhef zal, waar dit toepasbaar is, deze kennis van deeltjes- en astrodeeltjesfysicatechnologie laten voortvloeien naar andere bedrijfstakken om zo economische of maatschappelijke waarde te creƫeren. Dit noemen we valorisatie.

Nikhef heeft in 2011 samen met haar valorisatiepartner 1&12 Investment Partners een holding opgericht: P2IP BV, waarin sinds 2012 ook AMOLF deelneemt. P2IP verwierf na oprichting drie deelnemingen: Sensiflex (uitlijntechnologie), Amsterdam Scientific Instruments (fotondetectie) en Omics2Image (bio-imaging massaspectrometrie). Voor de laatste twee is eind 2013 een gemeenschappelijke holding opgericht (ASIH). P2IP heeft haar originele aandelenbelang in beide spinoffs geconverteerd naar aandelen in ASIH.

Daarnaast kent Nikhef buiten P2IP nog twee spin-offs, die beide in 2013 zijn opgericht: Innoseis (ultra-low power seismische sensornetwerken en vibratieisolatie-systemen) en Nozap (persoonlijke TV en professionele ad-free video-hosting (wecast.it).