Onze mensen: Eleftheria Malami

‘Wees niet bang’

Naam? Eleftheria Malami
Geboortejaar? 1991
Functie? Derdejaars PhD-student in de theoriegroep
Waar werk je aan? Ik onderzoek het Standaard Model. Of eigenlijk, de dingen die het Standaard Model niet goed kan verklaren, zoals de ongelijkheid in materie en antimaterie. Ik bedenk bijvoorbeeld theorieën die verklaren hoe B-mesonen kunnen vervallen in twee muonen. Volgens het Standaard Model zou dat verval heel zeldzaam zijn, maar toch is het in 2012 voor het eerst waargenomen.
Alleen in theorie? Nee, ik hou me vooral bezig met de theorie, maar werk ook samen met onderzoekers van LHCb. Zo komen theorie en
experiment bij elkaar.
Waarvan lig je weleens wakker? Ik denk soms na over mijn volgende loopbaanstap. Ga ik door in de wetenschap? En hoe zorg ik ervoor dat
ik me blijf ontwikkelen?
Beste advies? ‘Wees niet bang voor moeilijke dingen.’ De eerste die dat tegen mij zei, was een docente op de middelbare school. Ik was
de beste op school en ik wilde dat ook laten zien in de toelatingsexamens die je in Griekenland moet doen voor de universiteit. De docente zei dat ik niet bang hoefde te zijn. Dat verlichtte de druk. Het advies gebruik ik nog dagelijks.
Hobby’s? Ik heb een piano-opleiding en een opera-opleiding afgerond, hou van opera zingen (sopraan) en doe aan moderne dans.