BLOG Lex Greeven: Elke dag even noteren wat ik heb gedaan

17 May 2020

LHCb-promovendus Lex Greeven houdt een tweewekelijks weblog bij over zijn werk binnen het experiment en over zichzelf, thuis vanwege de coronacrisis. Deze week: omgaan met stress en een presentje van NWO.

Iedere zeven jaar komt de Europese deeltjesfysica-gemeenschap bijeen om te praten over de toekomstplannen voor deeltjesfysica in Europa. In deze “European Strategy for Particle Physics” wordt bepaald wat de focus voor de komende zeven jaar is, welke opties er zijn voor nieuwe experimenten op de lange termijn en wordt er gepraat over de sociale aspecten van de deeltjesfysica.

Dit jaar werden voor de eerste keer jonge wetenschappers (promovendi en postdocs) uitgenodigd om hier over mee te praten en hun mening te geven over hoe de deeltjesfysica er in de toekomst uit moet zien. Als jonge wetenschapper was ik zelf erg geïnteresseerd in wat er tijdens de discussies besproken zou worden.

Deze week werden de resultaten gepresenteerd bij de wekelijkse LHCb meeting en er was een aantal punten waar ik toch een beetje van schrok. Uit een enquête onder jonge wetenschappers in de deeltjesfysica kwam naar voren dat het merendeel stress ervaart door hun werk en bijna de helft tegen een burnout aanloopt. Dit is wellicht te verklaren doordat de meerderheid ook vindt dat (onbetaalde) overuren maken noodzakelijk is voor je carrièrekansen binnen de wetenschap. Dit zette me aan het denken over hoe ik dit alles persoonlijk ervaar.

Ik ben relatief stressbestendig en probeer zoveel mogelijk mijn werk- en privétijd gescheiden te houden, maar soms merk ik dat ik hier toch moeite mee heb. In de huidige Covid-19 situatie vervaagt deze lijn nog meer en is het makkelijker om na 17:00 te zeggen “Oh, ik wilde dit eigenlijk af hebben vandaag” en nog wat langer te blijven werken (gelukkig heb ik een partner die me dan bij mijn laptop vandaan trekt).

Ook qua stress ken ik ups en downs, maar over het algemeen gaat het me goed af. Aan het einde van een werkdag schrijf ik in mijn notitieboekje wat ik die dag gedaan heb en waar ik morgen aan ga werken. Dit helpt met het afsluiten van de werkdag en mijn werkgedachtes op het werk te laten.

Vanuit Nikhef is er gelukkig ook goeie begeleiding die een oogje in het zeil houdt of alles goed met je gaat. Daarnaast worden er workshops aangeboden over hoe je met je PhD om moet gaan en hoe je een goeie balans tussen je werk en privéleven kan houden. Deze week kreeg ik zelfs vanuit NWO een “corona-pakket” met onder andere sportaccessoires en chocola!

Wat dit alles betreft mag ik zeker niet klagen, want ik weet dat veel van mijn (internationale) collega’s dit niet hebben. Dit alles helpt met het omgaan met de stress, maar we moeten binnen de academische wereld nadenken dat dingen, zoals vrijwillig overuren maken en meerdere keren internationaal moeten verhuizen voor je carrière, misschien niet meer van deze tijd zijn.

Veel wetenschappers werken in de wetenschap omdat het hun passie is. Het zou zonde zijn als ze door de werkomstandigheden hun passie verliezen!

Andere blog posts van Lex:
BLOG Lex Greeven: Ik raak wel een beetje Zoommoe soms
BLOG Lex Greeven: Ik geef nu online het vak dat ik vier jaar geleden zelf volgde
BLOG Lex Greeven: eind van de dag thuis sporten alsof ik naar huis fiets
BLOG Lex Greeven: Kantoor aan de overkant van mijn woonkamer
BLOG Lex Greeven: Wat ik op feestjes vertel over mijn werk
WEBLOG Koffie en drie pannen pasta: LHCb-hackathon op CERN