Lesmateriaal

Hier vindt u educatief materiaal dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden in de klas.

Twee lesbrieven over de geschiedenis en werking van de vonkenkamer. download documenten
Les Vonkenkamer (Word)
Hoe werkt de vonkenkamer (Word)
Achtergrondinformatie over de geschiedenis en werking van een nevelkamer. download Word document
Hoe werkt de nevelkamer (Word)
De kosmologie ligt op het snijvlak van de natuurkunde en
sterrenkunde. Dit boeiende, maar toegankelijke paper is geschreven door Nikhef wetenschapper Jan Willem van Holten.
download document kosmologie, een geschiedenis van licht en donker (PDF)
HiSPARC: het project waarbij leerlingen en scholen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek naar kosmische straling. Op deze website vindt u lesmateriaal, waaronder een ruime verzameling lesbrieven. ga naar website
Muonlab II: muonmeetopstelling om kosmische straling in de klas te laten zien. Dit experiment wordt ook gebruikt door Nikhef voor de profielwerkstukken. download PDF document Muon Lab II (PDF)

Ook is er het Michelson Interferometer bouwpakket: Geschikt voor demonstratie, profielwerkstuk of practicum. Binnen een (les)uur bedrijf je precisie-optica en meet sub-micrometer vervormingen, trillingen en misschien zelfs gravitatiegolven! Het pakket is te verkrijgen via Eric Hennes. Dit betreft een Nikhef-spinoff. Bekijk de flyer.

Verder is Nikhef actief bij de curriculumvernieuwing in het voortgezet onderwijs:  bij het Betavak Natuur, Leven Technologie (NLT) en Nieuwe Natuurkunde (NiNa).

 1. NiNa (Nieuwe Natuurkunde), module in verplicht deel domein Straling en Materie (vwo)
  Download de module in Word formaat: Kosmische straling en elementaire deeltjes.
  De NiNa commissie heeft deze versie inmiddels gecertificeerd. Schrijvende docent is Frans van Liempt, met expert ondersteuning van Nikhef.
 2. NLT module (2e ontwikkelgolf, vwo)
  Kosmische Straling
  Schrijvende docent is Cor Heesbeen met expert ondersteuning van het HiSPARC team.

NB

 1. NiNa kent een verplicht deel van het curriculum en een keuzedeel, en zowel een centraal schriftelijk examen als schoolexamens.
 2. De NLT modules zijn in het algemeen te kiezen door scholen uit een al dan niet beperkte hoeveelheid modules. Toetsing vindt uitsluitend plaats met schoolexamens.
 3. In Nijmegen is een netwerk opgezet van 6 scholen die samen met de Radboud Universiteit negen van de elf NLT-modules centraal op de universiteit verzorgen om de samenwerking tussen VO- en HO-docenten uit te breiden. Sijbrand de Jong is initiator en coördinator van dit Nijmeegse NLT netwerk.