Nationaal instituut voor subatomaire fysica

09-06-2016

Nauwkeurige metingen eigenschappen higgsboson gepubliceerd

Figuur 1: Voor onderschrift, zie onderaan de pagina.

Op woensdag 8 juni is een gezamenlijk paper van de ATLAS- en CMS-collaboraties over een gecombineerde meting van koppelingseigenschappen van het higgsboson op arXiv verschenen. Deze combinatie van 17 eerder gepubliceerde deelresultaten over higgs koppelingssterktes in individuele vervalskanalen en experimenten is de meest precieze experimentele test van eigenschappen van het higgsboson tot nu toe. De resultaten zijn gebaseerd op de data die zijn genomen tijdens LHC Run-1.

Voor deze gecombineerde data analyse zijn theoretische voorspellingen voor signaal en achtergrond aangepast naar de meeste recente berekeningen. De behandeling van theoretische en experimentele systematische onzekerheden in ATLAS en CMS zijn geharmoniseerd. Ook zijn (gedeeltelijk) gecorreleerde systematische effecten tussen experimenten en kanalen meegenomen in de analyse. De gemeten precisie van higgs koppelingssterktes varieert tussen de 10% en 25% afhankelijk van het vervalskanaal en de theoretische aannames in het model.

De Nikhef ATLAS-groep heeft aan de Run-1 metingen van Higgs bosonen in de vervals kanalen naar W,Z bosonen en tau leptonen gewerkt, alsmede Higgs boson productie in associatie met top quark paren. Zowel de statistische modellen voor alle individuele metingen in vervalskanalen in ATLAS en CMS als ook het gecombineerde model in dit paper zijn uitgevoerd met RooFit. Dit is een framework voor het beschrijven en combineren van statistische modellen dat is ontwikkeld op Nikhef. Nikhef promovendus Stefan Gadatsch heeft een groot gedeelte van de berekeningen voor dit gezamenlijke paper uitgevoerd.

Het paper is ter publicatie ingestuurd aan JHEP (link volgt wanneer paper is gepubliceerd).

Meer informatie
Wouter Verkerke - programmaleider ATLAS-Nikhef - 020 - 592 5134 - email

Onderschrift bij Figuur 1
Gemeten afwijking ten opzichte van de voorspelling van het standaardmodel van de koppelingssterkte van higgsdeeltjes aan W,Z bosonen, t,b quarks, tau leptonen, en de effectieve koppelingssterkte aan fotonen en gluonen. Een gemeten waarde kX=1 betekent dat de koppeling van het higgsboson aan een X-deeltje exact overeenkomt met de voorspelling van het standaardmodel. De resultaten in de rechter kolom zijn gemaakt onder de aanname dat het higgsdeeltje niet vervalt naar onzichtbare (onbekende) deeltjes, de resultaten in de linker kolom gebruiken die aanname niet.