Mechanische technologie

De afdeling Mechanische Technologie (MT) bestaat uit ongeveer 30 MBO-, HBO- en universitair geschoolde technici. De kerntaak van de MT is het ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van mechanische oplossingen voor de veelal internationale projecten waar Nikhef aan deelneemt.

De ontwikkeling van apparatuur geschiedt op Nikhef in nauwe samenwerking tussen fysici, werktuigbouwkundigen, instrumentmakers en elektronici. Hierbij wordt een scala van mechanische technologie ingezet: licht en stijf construeren, vacuüm-, koel- en versnellertechniek, cryogene technieken, las- en lijmtechnieken, hoge-druktoepassingen, etc.

De instrumentmakers hebben in de werkplaats moderne computergestuurde metaalbewerkingsmachines tot hun beschikking. Onderdelen en samenstellingen worden op meetmachines tot op de micrometer gecontroleerd. Assemblage vindt plaats in stofvrije ruimtes (cleanrooms).

De MT maakt vooral gebruik van lichte materialen en composieten. Deze vinden hun weg in deeltjesdetectoren waarvan alle onderdelen (behalve de sensoren zelf) zo transparant mogelijk moeten zijn voor die deeltjes. Dit vereist gedegen materiaalonderzoek,  bijvoorbeeld naar de invloed van warmte en vocht op de stabiliteit van het materiaal om de meetnauwkeurigheid te kunnen garanderen.

Met behulp van wiskundige modellen en software voor eindige elementen-analyse worden de eigenschappen van een ontwerp zo goed mogelijk voorspeld. Worden de vereiste specificaties gehaald? Kan het ontwerp stijver, preciezer of met nog minder materiaal? Wordt de geproduceerde warmte voldoende afgevoerd? Worden elektrische of magnetische velden voldoende afgeschermd?

Optimalisatie vooraf bespaart tijd en geld in de volgende fase: het bouwen van een functionerend prototype. Bij het maken van het prototype wordt het bouwproces geëvalueerd; welke moeilijkheden komt men tegen, hoe fragiel is het product, wat is de kwaliteit, welke nauwkeurigheid is haalbaar, zijn de specificaties behaald, hoe efficiënt is het bouwproces? Vervolgens wordt het prototype of op functie getest.

Aan de hand van de testresultaten van het prototype wordt een definitief ontwerp gemaakt van het product. In de laatste fase wordt het definitieve product gebouwd en op geïnstalleerd op de plaats van bestemming.

Contact: Freek Sanders (group leader MT)

Stage lopen bij afdeling Mechanische Technologie (MBO, HBO, TU)

Projecten MT (u verlaat de Nikhef-website)
Faciliteiten MT