ET-projecten – Astroparticle Physics

Km3Net

Nikhef werkt actief mee aan de ontwikkeling van een grote (> 1km3) neutrinodetector op de bodem (~4km diepte) van de Middellandse zee. Het experiment wordt uitgerust met ~400.000 Photon Multiplier Tubes (PMT’s) als detector-element, en de data wordt d.m.v. optische verbindingen naar de vaste wal getransporteerd.

De bijdragen van de ET zijn:

  • De uitlezing van de PMT’s d.m.v. een dedicated PMT base: low power, low cost met 2 ASIC’s.
  • Ontwerp en specificatie van de optische uitlezing van de ~14000 multi-PMT units waarmee de detector is opgebouwd.

Pierre Auger observatory

ET ontwikkelt voor het Pierre Auger Observatory digitizers waarmee radiosignalen kunnen worden gedetecteerd van kosmische deeltjes die in de dampkring komen. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met elektronici van de Radboud Universiteit Nijmegen.

HiSPARC

Een netwerk van middelbare scholen zijn voorzien van een detector voor kosmische deeltjes t.b.v. natuurkundeonderwijs. Hiervoor is in de ET elektronica ontwikkeld en gemonteerd in een skibox.

ET-projecten – LHC

LHCb

  • De ET werkt m.b.t. de upgrade van de LHCb-muondetectoren aan nieuwe readout elektronica. Hierbij is een nieuwe Time to Digital Convertor (TDC) nodig en continue uitlezing van ieder module op 40MHz. Dit geeft ~6Gb/s per module continu.
  • Voor het koelsysteem van de Vertex Locator wordt gewerkt aan een CO2-koeler door een PLC besturing hiervoor te ontwikkelen.

ATLAS

  • Voor een upgrade van de ATLAS inner-detector wordt gewerkt aan een nieuwe front-end chip voor pixeldetectoren. De FE-I4.
  • Er wordt gestart met een nieuwe Readout module voor de small-wheels en later de sLHC upgrade.

ALICE

Een nieuwe detector wordt toegevoegd aan het experiment in 2019, de Forward Caloriemeter (FoCal). Voor deze detector wordt gewerkt aan een pixeldetector IC op basis van MAPS technologie.

ET-projecten: Virgo

Linear alignment

Voor alignment van de laserbundels in het Virgo experiment wordt een uitlezing ontwikkeld van 4 kwadranten diodes.

Suspension system

Het trillingsdempingsysteem benodigt diverse sensoren en actuatoren. Deze dienen goed bekabeld te zijn aangesloten op een regelsysteem. Dit wordt door de ET ontwikkeld.

Cryolinks

Voor het regelen van de vacuümdruk wordt een PLC-regelaar ontwikkeld.