Een hint van Nieuwe Fysica in zeldzame deeltjesvervallen met het beauty en strange quark?

20 maart 2015

Nikhef-nieuwsbericht

Tijdens de Moriond conferentie heeft de LHCb-collaboratie nieuwe resultaten gepresenteerd van zeldzame vervalsprocessen van deeltjes waarbij beauty en strange quarks betrokken zijn. Deze strange en beauty quarks zijn exotische bouwstenen van deeltjes die niet voorkomen in alledaagse materie maar wel geproduceerd worden in botsingen in versnellers.

De nieuwe resultaten laten een verschil zien tussen de waarnemingen en de voorspellingen van het standaardmodel, met ten minste 3.7 standaarddeviaties significantie. Dit zou erop kunnen duiden dat er nieuwe fundamentele deeltjes of krachten in het spel zijn die het vervalsproces op quantumniveau beïnvloeden.

Een mogelijke kandidaat hiervoor is het zogenaamde Z’ boson, een deeltje dat voorspeld wordt in verschillende nieuwe modellen en dat vaak geassocieerd wordt met het bestaan van een nieuwe fundamentele kracht.

De LHCb-detector is momenteel aan het opstarten voor de nieuwe LHC-run. Dan zullen nieuwe gegevens worden verzameld om het huidige, opwindende resultaat verder te ontrafelen: is het slechts een statistische fluctuatie of betreft het daadwerkelijk een eerste scheurtje in het standaardmodel?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wetenschapscommunicatie: e-mail – 020 592 5075 / 592 2075 of met:
Prof. dr. Marcel Merk, Nikhef-programmaleider voor LHCb: e-mail – 020 5925107.

Nieuwsbericht op de LHCb public website
Nieuwsbericht op de CERN website