PhD defense Vince Croft @ RU

25 - 08 - 2017 om 16:30 tot 25 - 08 - 2017 om 17:30


A Tauists Hunt For Higgles

Vince Croft, promovendus aan het Nikhef, verdedigt zijn proefschrift vrijdag 25 augustus 2017 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

In 2012 waren de wetenschappers verheugd over de ontdekking van de Higgs Boson, een nieuw fundamenteel deeltje dat in de ATLAS- en CMS-detectors bij CERN werd gezien. De nieuwe generatie Higgs-jagers hebben een heel andere taak dan hun voorgangers; Een die de over-vereenvoudiging, `het vinden van de Higgs’ niet goed beschrijft. Want de Higgs is geen levende klomp kwantummateriaal die we ergens in een doos bewaren, maar een complexere kwantumresonantie. Wetenschappers zoeken niet meer naar een Higgs, maar in plaats daarvan een aantal Higgles. Dit proefschrift vertegenwoordigt een eerste stap in de weg naar het zoeken naar Higgles. Het gaat niet alleen om het bestaan, maar ook om de van de spin, pariteit, massa, en koppelingssterktes. Dit proefschrift richt zich op verval in tau leptonen; De zwaardere broertjes van het elektron. Higgs verval in taus is (nog) niet ontdekt door het ATLAS experiment. De simulatie en reconstructie van deze leptonen wordt onderzocht. De productie van de Higgs wordt gemeten, en daarmee wordt ook gezocht naar bronnen van nieuwe fysica die het bestaan van ons heelal kunnen verklaren.

A Tauists Hunt For Higgles (pdf)

“In 2012 scientist hailed triumph in the discovery of the Higgs Boson, a new fundamental particle seen in the ATLAS and CMS detectors at CERN. The new generation of Higgs hunters have a very different task from their predecessors; one that the over-simplification, ‘finding the Higgs’ doesn’t quite cover. For the Higgs isn’t a single living lump of quantum matter we keep in a box somewhere, but rather a more complex quantum resonance. Scientists are no longer searching for a Higgs but instead a plurality of Higgles. This thesis represents a first step into the path of hunting for Higgles. Not just the question of existence, but now a question of spin, parity, mass, and coupling strengths. This thesis focuses on decays into tau leptons; heavier siblings to the electron. Higgs decays to taus have not been discovered by the ATLAS collaboration. The simulation and reconstruction of these leptons is investigated. The production of the Higgs is measured, and in doing so a search for sources of new physics that might help us understand why the universe exists at all is presented.”

De promotie vindt plaats op vrijdag 25 augustus, om 16.30 in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2, 6525 HP in Nijmegen.

Promotor: Prof. dr. N. de Groot
Co-Promoter: Dr. F. Filthaut

Contact Vince Croft