Promotie Rahul Balasubramanian @ UvA

2024-04-10 13:00 | 2024-04-10 14:00

Rahul Balasubramanian, promovendus aan het Nikhef, verdedigt zijn proefschrift woensdag 10 april 2024 om 13.00 aan de Universiteit van Amsterdam.

“Interpretatie van Higgs-boson- en elektrozwakke metingen met het ATLAS-experiment”

“De meest fundamentele natuurtheorie, het Standaard Model (SM) van de deeltjesfysica, beschrijft de natuurkunde op de kleinste afstanden. Het vertoont echter opvallende hiaten in zowel theoretische overwegingen als indirecte experimentele observaties die duiden op een fundamentele beschrijving van de natuur die verder gaat dan het huidige standaardmodel. Sinds de ontdekking van het Higgs-deeltje in 2012 is het aantal Higgs-bosonen dat in de data wordt waargenomen bijna dertig keer zo groot geworden, wat een unieke kans biedt om nauwkeurig de eigenschappen van dit cruciale deeltje te bestuderen en eventuele subtiele aanwijzingen voor afwijkingen van het SM bloot te leggen.

Het Standaardmodel Effectieve Veldtheorie, kortweg SMEFT, biedt de theoretische basis om het Standaardmodel uit te breiden en te zoeken naar subtiele aanwijzingen voor afwijkingen in gegevens. Dit proefschrift presenteert de studie van Higgs-bosonmetingen binnen de SMEFT, gebaseerd op gegevens verzameld over proton-protonbotsingen tijdens het ATLAS-experiment tussen 2015-2018.

Bovendien biedt SMEFT een taal om consistent naar afwijkingen tussen verschillende metingen te zoeken. Dit aspect wordt gedemonstreerd door een globale aanpassing aan Higgs-boson- en Electroweak-metingen uit het ATLAS-experiment met Electroweak-precisiewaarneembaarheden gemeten bij elektron-positronbotsingen bij LEP en SLD.”

“Effectively going beyond the Standard Model. Combined interpretations of Higgs boson and electroweak measurements with the ATLAS experiment” (pdf)

De promotie vindt plaats op woensdag 10 april 2024, om 13.00 in de Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 229 – 231, 1012 EZ Amsterdam..

Meer informatie en link naar de livestream op de website van de UvA.

Promotor: prof. dr. W. Verkerke
Co-promotor: prof. dr. P. Ferrari

contact: Rahul Balasubramanian