Tien internationale kennisinstellingen steunen Einstein Telescope in grensregio Zuid-Limburg

13 september 2018

Tien kennisinstellingen in Nederland, België en Duitsland tonen interesse in de grensregio Zuid-Limburg als locatie voor het zwaartekrachtsgolfobservatorium Einstein Telescope. Tijdens een bijeenkomst in Maastricht op 13 september traden de universiteiten van Maastricht, Hasselt, Gent, Luik en Antwerpen, de VUB en de ULB Brussel, UCL Louvain, Hamburg en RWTH Aachen toe tot de Einstein Telescope coalitie met Nikhef en KU Leuven. Samen onderzoeken ze een kandidatuur voor deze geavanceerde onderzoeksfaciliteit in de grensregio. Nikhef directeur Stan Bentvelsen verwacht dat de coalitie de komende maanden verder groeit.

Groeiende interesse uit wetenschap en bedrijfsleven

Tijdens de Einstein Telescope-bijeenkomst aan de Universiteit Maastricht spraken de tien universiteiten zich uit voor de komst van Einstein Telescope naar hun regio. Zo onderstrepen ze de brede steun voor Einstein Telescope in de grensregio, aldus Nikhef-directeur Stan Bentvelsen: “Met deze stap laten we zien dat er grote internationale steun is voor Einstein Telescope in de grensregio Zuid-Limburg. Deze universiteiten hebben alle kennis in huis om Einstein Telescope een vliegende start te geven in gravitatiegolfonderzoek.”

Ook het bedrijfsleven heeft grote interesse om de techniek te ontwikkelen die nodig is voor Einstein Telescope. Daarom is er op 27 september een industriedag over Einstein Telescope en andere Big Science projecten voor high-tech industrie en MKB.

In september werd de voorlopige aanvraag voor ETpathfinder bij het Europese stimuleringsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland goedgekeurd. ETpathfinder is een proeftuin om technieken voor Einstein Telescope te ontwikkelen. Aan ETpathfinder nemen naast Nikhef en de Universiteit Maastricht ook de universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen, Hasselt en Eindhoven deel.

Over Einstein Telescope

De Einstein Telescope wordt het nauwkeurigste observatorium ooit voor het waarnemen van zwaartekrachtsgolven. Deze ondergrondse Europese opstelling moet minieme verstoringen van de ruimtetijd meten en zal naar verwachting duizend keer meer bronnen van zwaartekrachtsgolven opsporen dan bestaande detectoren. Het observatorium zal daardoor een belangrijke rol spelen in onderzoek naar gebeurtenissen in het verre heelal, bijvoorbeeld de periode vlak na de oerknal en de aard van zwarte gaten.

Grensregio Zuid-Limburg

Rond 2021 wordt de locatie van Einstein Telescope vastgelegd. De Limburgse ondergrond lijkt geschikt door de combinatie van hard gesteente met een zachte dempende toplaag. Daardoor zijn er weinig trillingen en dus weinig verstoringen van de metingen. Ook zijn er in de omliggende EU regio Maas Rijn veel kennisinstellingen en high-tech bedrijven die bij kunnen dragen aan de Einstein Telescope. De Provincie Limburg, de ministeries van OCW en EZK, NWO en Nikhef onderzoeken de haalbaarheid en wenselijkheid van een kandidatuur. Een groot aantal bedrijven heeft al interesse getoond.

Meer weten