Jan Kluyver prijzen 2011 uitgereikt

14 december 2011

Op 12 december j.l. is de Jan Kluyver-prijs 2011 uitgereikt aan Gideon Koekoek en Alexander Doxiadis. Koekoek promoveert deze week in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en deed sinds 2006 onderzoek binnen de groep Gravitational Waves van Nikhef. De Engelse samenvatting van zijn proefschrift, The Geodesic Deviation Method and Extreme Mass-Ratio Systems, werd gekozen als een van de twee beste van 2011. Doxiadis is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde aan de Vrije Universiteit en deed sinds 2006 onderzoek binnen de ATLAS-groep van Nikhef. Hij won de prijs voor de Engelse samenvatting van zijn proefschrift Searching For The Top – Observation Of The Heaviest Elementary Particle At The LHC.

De Jan Kluyver-prijs voor de beste Engelse samenvatting van een Nikhef-proefschrift is in 2010 ingesteld door de onderwijscommissie van de Onderzoekschool Subatomaire Fysica. De jury bestaat uit voormalige directeuren van het Nikhef.

Zonder de inzet van prof. dr. Jan Kluyver zou de Nikhef samenwerkingsovereenkomst in 1975 nooit tot stand gekomen zijn. Omdat de belangrijkste output van het Nikhef ongetwijfeld de excellent opgeleide zojuist gepromoveerde fysici zijn die de toekomst van Nikhef’s onderzoeksveld mede zullen bepalen, draagt deze prijs de naam van Jan Kluyver.