Search for electroweak production of supersymmetric states in scenarios with compressed mass spectra at s√=13TeV with the ATLAS detector

 Search for electroweak production of supersymmetric states in scenarios with compressed mass spectra at s=13TeV with the ATLAS detector

 

Omdat de LHC zich op het grensgebied van de deeltjesfysica bevindt, loopt deze ook vaak voorop bij het waarnemen of beperken van nieuwe fysische theorieën die het bestaan van nieuwe massieve deeltjes voorspellen. Onderzoek van de LHC-gegevens, met name de gegevens van de Run-2 voor hogere energieën, heeft de supersymmetrietheorie in hoge mate aan banden gelegd, waardoor de levensvatbaarheid van de theorie nu beperkt is tot een zeer beperkt gebied van haar parameters. We hebben dit artikel gekozen omdat het een zeer gedetailleerde studie beschrijft van de grens van zulke zoektochten: het richt zich op supersymmetrie scenario’s die worden gesteund door (kosmologische) donkere materie waarnemingen en die experimenteel slecht zijn ingeperkt.
Naast de bijdragen van Nikhef aan de analyse, heeft dit artikel ook geprofiteerd van het werk van Nederlandse fenomenologen aan het verband tussen SUSY en donkere materie.

 

Link: https://inspirehep.net/literature/1644618