Nikhef sluit zich aan bij maatregelen tegen Rusland en Belarus

9 maart 2022

Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef is diep geschokt door de Russische militaire aanval op Oekraïne en sluit zich aan bij de sancties en maatregelen tegen Rusland en Belarus. 

Nikhef is een samenwerkingsverband tussen NWO en zes Nederlandse Universiteiten. Nikhef onderhoudt diverse internationale samenwerkingsverbanden, waaronder met name CERN. Via deze samenwerkingsverbanden heeft Nikhef contacten met instituten in de Russische Federatie en Belarus.

Dinsdag heeft de Council van CERN een resolutie aangenomen die per direct internationale sancties tegen Rusland afkondigt. CERN schorst tot nader besluit Rusland als waarnemer bij CERN. Er vinden geen wetenschappelijke evenementen meer met of in Rusland of Belarus plaats.

Ook gaat CERN geen nieuwe samenwerkingen met de Russische Federatie aan of met instituten daar. Alle 23 lidstaten stemden hiermee in.

Daarbij betreurt Nikhef nadrukkelijk de gevolgen van de maatregelen voor onderwijs en onderzoek, die juist floreren door internationale samenwerking en open uitwisseling van kennis en ideeën. Daarom ondersteunt Nikhef Oekraïense onderzoekers, docenten en studenten en organisaties.

In lijn met de oproep van de Nederlandse regering kunnen Russische en Belarussische onderzoekers en studenten die nu in Nederland zijn, hier blijven. Zij worden zo goed mogelijk gesteund en bijgestaan, eventueel ook bij financiële problemen.

 

—————-

Bericht van 2 maart 2022:

NWO en Nikhef veroordelen Russische inval in Oekraïne, maatregelen in voorbereiding

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Nikhef maakt deel uit van de NWO-I institutenorganisatie) is geschokt over de inval van de Russische troepen in Oekraïne. De beelden en berichtgeving van de laatste paar dagen maken duidelijk dat op nietsontziende wijze een vredelievend en vrij land wordt ingenomen door een agressieve buitenlandse mogendheid.

NWO en Nikhef leven mee met alle Oekraïners en in het bijzonder onze Oekraïense medewerkers en collega’s met familie en vrienden in Oekraïne en verklaart zich solidair met hen.

NWO beraadt zich op passende maatregelen in antwoord op de Russische agressie. Zij trekt daarin samen op met onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere departementen. Momenteel is NWO bezig met een inventarisatie van alle lopende samenwerkingsverbanden met Russische wetenschappelijke instanties en projecten die in voorbereiding waren.

NWO zal voor diegenen die zich in de komende tijd als vluchteling uit oorlogsgebied melden, bekijken welke mogelijkheden er zijn om hen te helpen om hun wetenschappelijk werk te kunnen voortzetten in veiligheid. NWO wil bovendien een veilige en inclusieve werkomgeving blijven bieden aan medewerkers uit Oekraïne en voor Russische collega’s die part noch deel hebben aan het oorlogsgeweld.

Nikhef en NWO blijven zich inzetten voor een wetenschap die floreert door internationale wetenschappelijke samenwerking en die een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van ons allemaal.

Dit bericht verscheen oorspronkelijk op de website van NWO.