Jan Kluyver-prijs 2012 voor Daan van Eijk

4 maart 2013

Donderdag 28 februari j.l. ontving Daan van Eijk de Jan Kluyver-prijs. Daan van Eijk deed onderzoek binnen de LHCb-groep van Nikhef en promoveerde in oktober 2012 met het proefschrift Ageing and the Decay of Beauty: Radiation Hardness of the LHCb Outer Tracker and Time-Dependent CP Violation using B0s → J/ψ Φ DecaysDe Engelse samenvatting van zijn proefschrift werd gekozen als de beste van 2012.

De Jan Kluyver-prijs is in 2010 ingesteld door de onderwijscommissie van de Onderzoekschool Subatomaire Fysica. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor de beste Engelstalige samenvatting van een Nikhef proefschrift. De jury bestaat uit voormalige directeuren van het Nikhef.

Zonder de inzet van prof. dr. Jan Kluyver zou de Nikhef samenwerkingsovereenkomst in 1975 nooit tot stand gekomen zijn. Omdat de belangrijkste output van het Nikhef ongetwijfeld onze excellent opgeleide zojuist gepromoveerde fysici zijn die de toekomst van Nikhef’s onderzoeksveld mede zullen bepalen, draagt deze prijs de naam van Jan Kluyver.