Eerste door LHC gegenereerde deeltjes gedetecteerd in LHCb

4 september 2008

Deze waarneming werd gedaan tijdens een synchronisatie test waarbij deeltjes voor het eerst tegen de klok in een deel (3 km) van de nieuwe 27 km lange LHC versneller doorliepen. Zonder problemen zijn nu protonen in beide richtingen een stuk van de tunnel in geweest. De LHC is nu klaar voor de eerste hele rondes door de tunnel die op 10 september gepland staan.

In deze LHC synchronisatie test botste een bundel van 450 GeV/c protonen op een 28 ton zware bundelstopper op 200 m afstand van LHCb. Dit genereerde een stroom deeltjes waarvan een deel de LHCb detector bereikte. Gedurende deze test was slechts een deel van de VELO detector aktief. Het synchroniseren van de bundel met de uitlezing van de electronica bleek tot op 25 ns precies te zijn voorspeld.

De VELO is een hoge precisie deeltjesdetector die rondom het proton-proton interactiepunt van LHCb geplaatst is, en waaraan Nederland een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Het hart wordt gevormd door 84 half-cirkelvormige silicium sensoren met elk 2048 uitleessstrips. Na injectie van de bundels zullen deze sensoren tot op 7 mm van het interactiepunt gebracht worden. Daar zullen ze een cruciale rol spelen bij de detectie van b quarks ter bestudering van de minuscule —maar cruciale— verschillen in het gedrag van materie en anti-materie.

In het figuur zijn de eerste door LHC geïnduceerde deeltjes weergegeven. Binnen enkele seconden na de meting was dit zichtbaar op een computerscherm in de bedieningskamer. Dat is een goed voorteken voor het toekomstig functioneren van het experiment en het bereiken van zijn wetenschappelijke doelstellingen. Naast Nikhef dragen de volgende groepen bij aan het programma van de VELO: CERN, Universiteit College Dublin, EPFL Lausanne, Universiteit van Glasgow, Universiteit van Liverpool, Staats Universiteit van Moskou en Syracuse.

Op 10 september, de datum vanaf wanneer de eerste bundels naar verwachting de hele LHC versneller doorlopen, is er voor de media een persconferentie bij Nikhef, aanmelden en meer informatie hier. Op 3 oktober vindt een LHC Grid Persconferentie plaats en op 21 oktober is de officiele opening van de LHC op CERN. Meer informatie volgt.

Bijschrift afbeelding:
Drie-dimensionale representatie van de eerste door de VELO waargenomen gebeurtenis die door een bundel van LHC geïnduceerd is. Duidelijk zichtbaar zijn de (R,?) uitlees strippen van de sensoren die een passerend deeltje waargenomen hebben, en de rechte sporen die door deze punten in de ruimte gefit zijn. In de achtergrond zijn schematisch twee VELO-modules weergegeven met de silicium sensoren (roze en licht paars) en de half cirkelvormige banden met 16 Beetle uitlees chips elk (steenrood).