Inclusive science

Samen met onze zusterinstellingen wereldwijd veroordelen NWO en de NWO-instituten de handelingen van racisme en geweld in de VS waarvan wij de afgelopen weken getuige waren. Wij keuren deze onrechtvaardigheden sterk af en wij steunen mensen van kleur wereldwijd in de Black Lives Matter beweging, omdat racisme en systematische ongelijkheid geen plaats mag krijgen in onze samenleving. Deze schokkende gebeurtenissen zijn een pijnlijke herinnering dat racisme nog steeds veel voorkomt in de samenleving, zowel nationaal als internationaal. NWO erkent het belang van de huidige ontwikkelingen en wil dit moment aangrijpen om stil te staan bij de impact van racisme en ongelijkheid op de Nederlandse academische gemeenschap. Leden van onze gemeenschap ervaren regelmatig vooringenomenheid en racisme, dikwijls verborgen en op onherkenbare manieren voor velen van ons. Wij willen dat deze leden van de academie weten dat ze gezien worden, dat we hen steunen en dat we ons erop toeleggen dat we het systeem van structurele en systematische discriminatie ontmantelen in onze gemeenschap.

De missie van NWO is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. We erkennen dat racisme en andere vormen van discriminatie wetenschappelijke carrières beschadigen en beperken. Bovendien beperken ze wetenschappelijke potentie en vooruitgang. Racisme en systematische ongelijkheid beroven onze gemeenschap en de wereld van waardevolle bijdragen waar deze carrières voor staan. Het zijn juist deze unieke en gevarieerde perspectieven die de wetenschap vormen. NWO vindt absoluut dat racisme en discriminatie geen kans moeten krijgen in onze academische gemeenschap, werkplek en beleid.  NWO wil een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf en uit teams kan halen. Daarom streven we naar een diverse organisatie met een inclusieve cultuur waar iedereen nodig is, ongeacht culturele, etnische of religieuze achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, gezondheid en leeftijd.

NWO neemt de wetenschappelijke gemeenschap serieus en legt zich toe om systematische en structurele discriminatie in de wetenschap te bestrijden. Wij blijven werken aan acties ten behoeve van rechtvaardigheid en willen daarmee een diverse en representatieve wetenschappelijke gemeenschap in Nederland vergroten, ondersteunen en bestendigen. Wij zijn solidair met de leden van onze wetenschappelijke gemeenschap en iedereen die door racisme en discriminatie beïnvloed is.

Wij moedigen onderzoekers aan ons te benaderen wanneer zij racisme of vooringenomenheid ervaren bij onze financieringsprocedures. Deze signalen helpen ons patronen, processen en structuren te doorbreken. Daarnaast sporen we iedereen bij NWO aan om contact te zoeken met hun HR-vertegenwoordigers of leden van het NWO-diversiteitsteam wanneer zij zorgen hebben over deze onderwerpen of aanvullende steun kunnen gebruiken.

Getekend,

Raad van Bestuur NWO en de directeuren van de NWO-instituten

 

Meer informatie: