PAPERCLIP video: met ATLAS op zoek naar twee higgsdeeltjes tegelijk

26 oktober 2023

In een nieuwe Paperclip-video leggen post-doc Luca Franco en PhD Ali Sidley een nieuwe paper uit van de ATLAS-samenwerking, waar ze beide aan meewerkten. Het higgsdeeltje werd in 2012 ontdekt op CERN, maar de eigenschappen ervan worden nog steeds onderzocht. In deze studie wordt gekeken naar het ontstaan van twee higgsdeeltjes tegelijk bij protonbotsingen in de LHC-versneller op CERN. Daaraan is af te lezen hoe higgsdeeltjes elkaar voelen, de zogeheten zelfinteractie. Hoewel zulke Higgs-paren nog niet worden waargenomen, kunnen de onderzoekers voor het eerst schatten of het standaardmodel de di-higgs gebeurtenissen goed voorspelt.