Promotie Thomas Meijknecht @ RUG

2023-11-28 11:00 | 2023-11-28 12:00

Thomas Meijknecht, promovendus aan het Nikhef, verdedigt zijn proefschrift dinsdag 28 november 2023 om 11.00 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

“Electric and magnetic field control for electric dipole moment searches”

Sleutelen aan een experiment voor elektronen die iets onverwachts doen.

Het standaardmodel van de deeltjesfysica beschrijft de kleinste deeltjes, kleiner dan atomen. Bijvoorbeeld quarks, muonen, en elektronen. Maar niet alles kan verklaard worden volgens dit standaardmodel: soms worden bepaalde symmetrieën geschonden, die volgens dit model zouden moeten gelden. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een permanent Elektrisch Dipool Moment (EDM); EDM’s zijn al vaak gesuggereerd in speculatieve uitbreidingen van het standaardmodel. In het NL-eEDM experiment bestuderen Nederlandse wetenschappers het elektron, op zoek naar een permanent electron Elektrisch Dipool Moment (eEDM). Dit zou uiteindelijk inzicht kunnen geven in de onbalans tussen materie en antimaterie in het universum.

In zijn promotieonderzoek werkte Thomas Meijknecht aan de goede beheersing van het elektrisch en magnetisch veld dat nodig is voor het NL-eEDM experiment. Met behulp van berekeningen maakte Meijknecht een ontwerp dat voldoet aan deze eisen. Dit ontwerp heeft hij geïmplementeerd in een experimentele opstelling. Met behulp van meerdere methoden is deze opstelling geëvalueerd en gebruikt.

Het proefschrift van Meijknecht is complementair aan het werk van andere promovendi, en gezamenlijk bieden deze de eerste volledige eEDM-opstelling in het Van Swinderen Instituut te Groningen. Metingen zijn uitgevoerd met spinprecessie op BaF moleculen om de capaciteiten van het experiment te quantificeren. Deze laten zien dat de opstelling van het interactiegebied afdoende is voor een competitieve eEDM zoektocht.

Thomas Meijknecht voerde zijn onderzoek uit bij het Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity, afdeling Fundamental Interactions and Symmetries met financiering van NWO.

Electric and magnetic field control for electric dipole moment searches (pdf)

De promotie vindt plaats op dinsdag 28 november 2023 om 11.00 in het Academiegebouw RUG, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen.

De promotie zal online te volgen zijn via deze link

Meer informatie op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Promotor: prof. dr. K.H.K.J. Jungmann
Co- promotor: dr. L. Willmann

Contact: Thomas Meijknecht