Promotie Peter Pang @ UU

2022-12-14 14:15 | 2022-12-14 15:15

Peter Pang, promovendus aan het Nikhef, verdedigt zijn proefschrift woensdag 14 december 2022 om 14.15 aan de Universiteit van Utrecht.

“From spacetime to nucleus”
Onze kennis over dichte materie in de kernen van neutronensterren is beperkt, omdat zulke dichtheden op aarde niet na te bootsen zijn. Gelukkig kan dit niet alleen worden onderzocht met astrofysische waarnemingen, maar ook in experimenten met zware ionenbotsingen. In dit proefschrift hebben we een Bayesiaanse inferentiemethode ontwikkeld om gegevens van astrofysische waarnemingen van neutronensterren met zwaartekrachtsgolven, elektromagnetische golven van radio tot röntgen, en botsingen van zware ionen van goudkernen bij relativistische energieën enerzijds te combineren met kernfysische berekeningen anderzijds, om ons begrip van dichte materie te verbeteren. Op deze manier verkregen we state-of-the-art restricties van de eigenschappen van supranucleaire materie.

Naast de kernfysische gemeenschap, heeft de astrofysica-gemeenschap ook baat bij een gedetailleerd begrip van neutronensterren. Dit proefschrift illustreert dit aan de hand van twee toepassingen. Ten eerste hebben we laten zien hoe men een zwart gat met een lage massa kan onderscheiden van een neutronenster wanneer er geen licht wordt waargenomen. Ten tweede hebben we methoden geïntroduceerd om te controleren of een fusiesignaal van een dubbele neutronenster gravitationele lensing ondergaat, zelfs als we maar één afbeelding zien.

Daarnaast hebben we methoden ontwikkeld om de validiteit van de algemene relativiteitstheorie te testen. Ten eerste hebben we manieren gevonden om, met een beperkt aantal detectoren, de aanwezigheid van polarisaties aan te tonen buiten die van algemene relativiteit. Ten tweede hebben we laten zien hoe men een exotisch compact object kan onderscheiden van een zwart gat door te zoeken naar de effecten van resonanties. De resultaten van al deze tests waren consistent met de theorie van Einstein.

From spacetime to nucleus; Probing nuclear physics and testing general relativity

De promotie vindt plaats op woensdag 14 december, om 14.15 in het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

Meer informatie op de website van de Universiteit Utrecht.

Promotoren: prof. dr. C.F.F. Van den Broeck en prof. dr. R.J.M. Snellings

contact: Peter Pang