PhD defense Lennaert Bel @ VU

2019-03-15 13:45 | 2019-03-15 14:45

CP Violation in Open-Charmed Beauty Decays

Lennaert Bel, promovendus aan het Nikhef, verdedigt zijn proefschrift vrijdag 15 maart 2019 aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

“Tijdens de oerknal is er precies evenveel materie als antimaterie geproduceerd. Aangezien wij volledig uit materie bestaan, is de vraag wat er met de antimaterie is gebeurd. Het Standaard Model van de deeltjesfysica beschrijft een kleine asymmetrie tussen materie en antimaterie, genaamd CP-schending. Hoewel deze asymmetrie te klein is om de hoeveelheid materie in ons universum te verklaren, is het een interessant onderwerp voor onderzoek.
Dit proefschrift beschrijft een studie naar een specifieke meting van CP-schending, gebruikmakende van het verval van een Bs0-meson naar een Ds±-meson en een geladen kaon. Deze meting geeft een waarde voor γ, een van de parameters waarmee CP-schending kan worden beschreven. De meting is uitgevoerd met data van de LHCb-detector aan de Large Hadron Collider bij het CERN, Genève. Deze detector is zo groot als een klein gebouw en stelt ons in staat om deeltjes te detecteren die worden geproduceerd in botsingen van twee protonen. Ook het Bs0-meson wordt hierin geproduceerd.
De eerste stap van de meting is het filteren van de data, op zoek naar de Bs0-mesonen. Daarna wordt er een fit gedaan aan de levensduur van die deeltjes, waaruit de waarde van γ kan worden bepaald. De waarde die is gevonden is het eerste bewijs voor CP-schending in dit specifieke vervalskanaal.”

CP Violation in Open-Charmed Beauty Decays (pdf)

De promotie vindt plaats op vrijdag 15 maart, om 13.45 in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Promotor: prof.dr. M.H.M. Merk
Copromotor: dr. N. Tuning

Contact: Lennaert Bel