Duurzaamheid – de pijlers

De ambitie willen we realiseren langs de volgende lijnen:

1. Reizen

Onze footprint in het pre-COVID-jaar 2019 werd voor bijna tweederde bepaald door onze zakelijke reizen, in het bijzonder vliegverkeer. Hier valt veel te winnen! Het devies is: minder reizen, anders reizen (met duurzamer vormen van vervoer zoals de trein) en als laatste stap: compenseren.

De warmtepompen, die de warmte van het datacenter verder verhogen ten behoeve van de verwarming van het N-gebouw van Nikhef in Amsterdam

2. Energie – gebouw

Het gebouw in Amsterdam Science Park wordt gerenoveerd en kan na voltooiing (medio 2023) ‘van het gas af’, dankzij goede isolatie en hergebruik van de restwarmte van het Nikhef-datacenter. Koeling zal worden geleverd door een duurzame koude-bron in de bodem. Elektra koopt Nikhef al duurzaam in (in Nederland opgewekte duurzame energie).

3. Afval

Nikhef werkt aan het verminderen van de afvalstromen. Samen met onze partners op het Amsterdam Science Park wordt gewerkt aan gescheiden afvalverzameling en het inrichten van een centraal milieuplein. Duurzaam inkopen hoort bij deze ambitie. Zo zal Nikhef bij aanbestedingen duurzaamheid als criterium mee laten wegen.

De nieuwe afvalbakken in het Nikhef-gebouw in Amsterdam

4. Gedrag/houding

Duurzaamheid wordt bereikt door verandering in houding en gedrag. Binnen Nikhef spreken wij elkaar daarom op dit onderwerp aan.

In plaats van vlees en vis, wordt er vaker gekozen voor een vegetarische lunch

5. Primair proces – (astro)deeltjesfysica

In onze wetenschappelijke activiteiten besteden wij structureel aandacht aan de duurzaamheid van onze experimenten. Bijvoorbeeld aan het efficiënt gebruik van computing. Het onderwerp wordt geagendeerd op onze wetenschappelijke bijeenkomsten.

Lees de interviews met Nikhef’s duurzaamheidsambassadeurs over de pijlers

Dit NRC-artikel geeft een voorbeeld van een discussie over duurzame deeltjesfysica

Meer weten over deze pijlers, neem dan contact met ons op.