Universiteit Maastricht treedt toe tot samenwerkingsverband Nikhef

25 februari 2019

Alle leden van het Nikhef-bestuur hebben ingestemd met de toetreding van Universiteit Maastricht tot het nationale samenwerkingsverband Nikhef. Met dit besluit wordt de uitbreiding van Nikhef met een zevende partner definitief. Maastricht sluit aan bij de vruchtbare samenwerking op het gebied van de (astro)deeltjesfysica van de institutenorganisatie van NWO, de Radboud Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nikhef-directeur Stan Bentvelsen reageert verheugd: “De toetreding van de Universiteit Maastricht betekent een prachtige uitbreiding en versterking van het nationale samenwerkingsverband, met name op het gebied van zwaartekrachtsgolvenfysica en fysica met de LHCb-detector op CERN. Het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven maakt een enorme ontwikkeling door. De komende tien jaar zal de experimentele infrastructuur gevoeliger worden waardoor het aantal observaties van gravitatiegolven ordes van grootte zal toenemen. Met de aansluiting van Maastricht kan Nikhef nog meer bijdragen aan dit veelbelovende onderzoeksgebied.”

Zwaartekrachtsgolven en LHCb-experiment

Het (astro)deeltjesfysica-onderzoek van Universiteit Maastricht wordt gedaan binnen de onderzoeksgroep Fundamentele Natuurkunde van de Faculteit Science and Engineering. Deze groep werkt mee aan het LHCb-experiment op CERN en doet onderzoek naar zwaartekrachtsgolven. Beide onderzoekslijnen sluiten naadloos aan bij de missie van Nikhef en zullen onderdeel worden van de lopende onderzoeksprogramma’s onder leiding van Marcel Merk (LHCb) en Frank Linde (zwaartekrachtsgolven).

Voorzitter van het College van Bestuur Martin Paul is enthousiast over de kansen die de toetreding tot Nikhef biedt: “Universiteit Maastricht heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de succesvolle uitbouw van het bèta- en techniekonderwijs en -onderzoek. De ontwikkeling van de onderzoeksgroep fundamentele natuurkunde is hier onderdeel van. De aansluiting bij Nikhef borgt de samenwerking op het terrein van de (astro)deeltjesfysica en biedt onze onderzoekers en studenten nóg betere toegang tot het internationale netwerk en de faciliteiten.”

Nieuwe hoogleraar zwaartekrachtsgolven

Universiteit Maastricht versterkt het (astro)deeltjesfysica-onderzoek verder met de aanstelling van Stefan Hild als hoogleraar Gravitational Research per 1 augustus. Hij zal de onderzoeksgroep Fundamentele Natuurkunde verder uitbreiden, als onderdeel van het nationale zwaartekrachtsgolvenprogramma. Hild komt onder andere naar Maastricht vanwege de ambitie om ETpathfinder te bouwen, een R&D-faciliteit waarmee hij zijn ideeën verder vorm kan geven. Hij is enthousiast over de sleutelrol van Maastricht in het zwaartekrachtsgolvenonderzoek.  “Dat zal spannend genoeg zijn om behoorlijk wat studenten aan te trekken en bijvoorbeeld ook industrie.”

Deze baanbrekende wetenschap en bijbehorende innovaties zijn van groot belang voor zowel studenten en onderzoekers als ondernemers en instellingen in de (Eu)regio.

Nationale Wetenschapsagenda

De Nikhef-samenwerking verstevigt de mogelijkheden om antwoorden te vinden op vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda, met name binnen de exemplarische route ‘Bouwstenen van materie, fundamenten van ruimte en tijd’. Dit fundamentele en door nieuwsgierigheid gedreven thema is gebaseerd op vragen die het Nederlandse publiek heeft gesteld. De Einstein Telescope is gedefinieerd als game changer binnen de Nationale Wetenschapsagenda. De komst van Hild en het versterken van het zwaartekrachtsgolvenonderzoek is ook in dit licht bijzonder goed nieuws.

(Dit is een gezamenlijk persbericht van Nikhef, NWO en de Universiteit Maastricht)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Martijn van Calmthout
Hoofd Communicatie Nikhef
m.van.calmthout@nikhef.nl – Tel 06 46637876

Over Nikhef

Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) verricht onderzoek op het gebied van deeltjes- en astrodeeltjesfysica. Nikhef is een samenwerkingsverband tussen de institutenorganisatie van NWO en zes universiteiten: de Radboud Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam.