Observation of Higgs boson production in association with a top quark pair at the LHC with the ATLAS detector

Observation of Higgs boson production in association with a top quark pair at the LHC with the ATLAS detector

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, behandelt dit artikel de waarneming van een van de zeldzaamste bekende Higgs productieprocessen, ttH geassocieerde productie. Dit specifieke proces maakt het mogelijk om de interactie van het Higgs boson met het zwaarste bekende deeltje, het top quark, direct te onderzoeken. Aangezien de niet-standaard top quarks vaak een prominente rol spelen in nieuwe natuurkundige theorieën, is een studie van dit proces een zeer krachtige probe voor nieuwe natuurkunde. Oorspronkelijk werd *niet* verwacht dat dit uiterst ongrijpbare zeldzame proces meetbaar zou zijn vóór de start van de LHC met hoge lichtintensiteit.
Het feit dat het bijna tien jaar voor zijn tijd met meer dan 5 sigma werd waargenomen, getuigt van de collectieve vindingrijkheid van de betrokken fysici. Voor dit artikel heeft Nikhef cruciale bijdragen geleverd aan het meest overvloedige ttH(bb)-kanaal, waar de Higgs vervalt tot een paar b-quarks, en aan de combinatie-inspanning.

 

Link: https://inspirehep.net/literature/1676179