Triltrucks in Limburg op pad voor de Einstein Telescope

20 september 2022

Een kolonne van drie triltrucks rijdt deze weken langzaam door Zuid-Limburg om de structuur van de ondergrond in kaart te brengen als voorbereiding op de eventuele bouw van de Einstein Telescope onder het heuvelland.

De zware witte trucs hebben tussen hun vier wielen een trillingsplaat die ze als ze stilstaan op de grond kunnen laten zakken. De plaat trilt vervolgens in oplopende frequentie tot 100 trillingen per seconde en stuurt trillingsgolven de bodem in. In het landschap zijn om de tien meter sensoren geplaatst die trillingen opvangen die door ondergrondse structuren worden weerkaatst.

Seismisch onderzoek met triltrucks in Zuid-Limburg.

Met de metingen kan een gedetailleerd beeld worden gemaakt van de opbouw van de ondergrond. Die informatie is belangrijk bij de voorbereidingen voor de Einstein Telescope, de ondergrondse detector voor zwaartekrachtsgolven die mogelijk in het gebied kan worden gebouwd.

De Einstein Telescope (ET) is een voorgesteld meetinstrument dat trillingen van de ruimte zelf kan opvangen die vanuit het heelal de aarde bereiken. Deze trillingen ontstaan door botsende zwarte gaten en neutronensterren en bieden een heel nieuw venster op de kosmos.

Het ET-project wordt gesteund door de provincie Zuid-Limburg en buitenlandse partners en technisch voorbereid onder leiding van Nikhef. Eerder dit jaar kende het Nationaal Groeifonds geld voor de voorbereidingen van een voorstel toe, plus een reservering voor de eventuele bouw.

ET is volgens de plannen een driehoek van tunnels van tien kilometer lang, waarin gevoelige laseropstellingen worden geplaatst. Het geheel komt ongeveer 100 meter onder de grond, om zo min mogelijk last te hebben van storende trillingen uit de omgeving. De Limburgse bodem lijkt in aanleg erg geschikt voor de telescoop omdat hij hard is, maar afgedekt met een dempende zachte laag zandsteen.

Het huidige trillingsonderzoek moet deze structuur beter in kaart brengen. De resultaten van de metingen spelen een rol bij de beslissing of Nederland de komende jaren inderdaad een voorstel zal indienen voor de Einstein Telescope in de grensregio Zuid-Limburg.

Bij de verkenningen wordt rekening gehouden met de omgeving, bijvoorbeeld dorpen of dassenburchten. Daar gaan de triltrucs aan voorbij.

(Bron: Provincie Zuid-Limburg)