Stevige financiële ondersteuning voor ILO-netwerk van wetenschap en industrie

16 januari 2023

De minister van EZK stelt de komende vier jaar 870 duizend euro beschikbaar voor het netwerk van liaison officieren die grote wetenschappelijke instituten en de Nederlandse industrie bij elkaar brengen.

Dat is kort voor de jaarwisseling besloten. Het ILO-netwerk (industriële liaison officieren) wordt nu gedragen door Nikhef en nog drie grote NWOi-instituten met veel technische behoeften: ASTRON, SRON en DIFFER. Ook onderzoeksschool NOVA en de faciliteiten HFML/FELIX van de universiteit Nijmegen zijn betrokken. De coördinatie van het netwerk ligt bij Nikhef.

Het ILO-netwerk probeert vanuit de onderzoeksinfrastructuren zoals CERN, SKA, ESA en ITER, de Nederlandse technische bedrijven te identificeren die betrokken kunnen en willen worden bij het mogelijk maken van onderzoek door middel van samenwerking of het leveren van componenten.

Betrokkenheid

Deze betrokkenheid stimuleert de technologieontwikkeling bij bedrijven wat weer tot innovaties leidt van bestaande producten of zelfs het creëren van nieuwe producten of diensten. Daarnaast inventariseren de liaison officieren de behoeften van de instituten zelf, aan techniek en kennis van bedrijven.

Het liaison-netwerk zorgt regelmatig voor presentaties en stands op technische beurzen in binnen- en buitenland, waar bedrijven en wetenschap elkaar ontmoeten. Dat gebeurt onder de naam BigScience.nl, ook het adres van de website.

Meerjarenplan

Penvoerder Jan Visser van het ILO-netwerk en Nikhef zegt uitermate verheugd te zijn over de EZK-steun. “Tot nog toe gebeurde heel veel ad hoc, van beurs tot beurs. Met deze steun kunnen we een meerjarenplan maken waarmee we onze activiteiten kunnen intensiveren om meer instituten en bedrijven te verbinden met Big Science-organisaties bijvoorbeeld door op belangrijke beurzen bedrijven mee te nemen en de contacten te leggen.”