Stan Bentvelsen herbenoemd als directeur Nikhef / Stan Bentvelsen reappointed as director Nikhef

18 november 2019

(English follows Dutch)

Stan Bentvelsen herbenoemd als directeur Nikhef

Het Stichtingsbestuur van NWO heeft prof. dr. Stan Bentvelsen per 1 december 2019 benoemd voor een tweede termijn van vijf jaar als directeur van Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef. De ondernemingsraad heeft positief advies over de benoeming gegeven, de universitaire partners van Nikhef steunen die unaniem. 

Bentvelsen (54) is vanaf 2005 hoogleraar aan de UvA en sinds 2014 directeur van Nikhef. Samen met Frank Linde (zijn voorganger als Nikhef-directeur), ontving Bentvelsen de Physicaprijs voor hun bijdrage aan de aan de vondst van het higgsdeeltje met het ATLAS-experiment op CERN.

Tijdens zijn directeurschap ontving het instituut bij de SEP-evaluatie in 2017 een voortreffelijke beoordeling, Nikhef werd betiteld als wereldleider in deeltjes- en astrodeeltjesfysica met een uitstekende reputatie in experimentele fysica. Onder leiding van Bentvelsen wist Nikhef middelen te verwerven voor bijdrages aan internationale infrastructuur zoals KM3NeT, XENON, Auger en een testfaciliteit van de Einstein Telescoop. Ook zijn middelen verworven voor de renovatie van het Nikhef-gebouw op het Amsterdamse Science Park.

Stan Bentvelsen zegt blij te zijn met de benoeming. ‘De dynamiek van ons vak is formidabel en Nikhef speelt daarin, als mooiste instituut van Nederland, een prachtige en cruciale rol. Ik ben zeer erkentelijk voor het vertrouwen van het Nikhef samenwerkingsverband om hier ook de komende periode leiding aan te mogen geven. Daarbij ervaar ik het als een grote verantwoordelijkheid om de richting van de deeltjes- en astrodeeltjesfysica te bepalen, een uitdaging die ik graag aan ga.’

Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica en een samenwerkingsverband tussen de institutenorganisatie van NWO en zes universiteiten: de Radboud Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het instituut doet onderzoek naar de elementaire bouwstenen van ons universum, hun onderlinge krachten en de structuur van ruimte en tijd.

(English)

Stan Bentvelsen reappointed as director Nikhef

The NWO executive board has reappointed Prof. Stan Bentvelsen for a second term of five years as director of the National Institute for Subatomic Physics Nikhef with effect from 1 December 2019. The works council issued a positive advice and the university partners of Nikhef unanimously support this reappointment.

Bentvelsen (54) has been a professor at the University of Amsterdam since 2005 and director of Nikhef since 2014. Together with Frank Linde (his predecessor as director of Nikhef), Bentvelsen received the Physica Prize for their contribution to the discovery of the Higgs particle with the ATLAS experiment at CERN.

During his directorship, the institute underwent the SEP evaluation in 2017 and received an outstanding assessment. Nikhef was described as a world leader in particle and astroparticle physics with an outstanding reputation in experimental physics. Under Bentvelsen’s leadership, Nikhef has managed to acquire funding for contributions to international infrastructure such as KM3NeT, XENON, Auger and a test facility of the Einstein telescope. Funds have also been acquired for the renovation of the Nikhef building on the Amsterdam Science Park.

Stan Bentvelsen is pleased with the reappointment. ‘The dynamics of our discipline are formidable and Nikhef, as the finest institute in the Netherlands, plays a superb and vital role in that. I am most grateful for the trust that the Nikhef collaboration has placed in me to continue leading the institute in the coming period. I also consider it a huge responsibility to be allowed to determine the direction of particle and astroparticle physics, and it is a challenge I am pleased to take on.’

Nikhef is the National Institute of Subatomic Physics. Nikhef is a collaboration between NWO-I, the Institutes Organisation of NWO, and six universities: Radboud University, University of Groningen, University of Amsterdam, Maastricht University, Utrecht University and VU Amsterdam. The institute does research into the elementary building blocks of our universe, their mutual forces and the structure of space and time.