Samenwerken thema nieuwste editie van Nikhef-magazine DIMENSIES

17 november 2023

Nationaal en internationaal samenwerken is het thema van het nieuwste nummer van het Nikhef-magazine DIMENSIES. “Daarbij willen we nadrukkelijk het verschil maken”, zegt directeur Stan Bentvelsen in zijn voorwoord.

Nationaal is Nikhef een samenwerking van onderzoekers in de subatomaire fysica aan zes universiteiten, die daardoor internationaal een steviger rol kunnen spelen. De zojuist verschenen Nikhef-strategie 2023-2028 benadrukt de waarde van een sterke inbreng in samenwerkingen.

In DIMENSIES ondermeer een interview met Marco van Leeuwen, Nikhef-fysicus die als spokesperson een vooraanstaande rol speelt in het ALICE-experiment op CERN. Nikhef neemt ook een wezenlijke verantwoordelijkheid in de reparatie van het LHCb-experiment in Genève dat eerder dit jaar beschadigd raakte; in de werkplaats in Amsterdam worden in hoog tempo nieuwe componenten gefreesd.

Komen jaar bestaat CERN zeventig jaar. Nederlanders waren van meet af aan betrokken bij het lab voor vreedzaam atoomonderzoek, dat sindsdien altijd dichtbij is gebleven. Saillant detail is dat zelfs even is overwogen CERN om de Veluwe te bouwen.

In de reeks groepsportretten van Nikhef-partners ditmaal de onderzoekers op de Maastricht University, waar zowel wordt gewerkt aan deeltjes als aan meettechniek voor zwaartekrachtsgolven. Zodat een toekomstige Einstein Telescope al in het DNA van de regio zit.

DIMENSIES verschijnt tweemaal per jaar, in het Nederlands. De nieuwste editie is online te lezen als bladerbare pdf (zie hieronder) en als download-versie. De eerdere nummers van het Nikhef-magazine DIMENSIES zijn online beschikbaar. Losse nummers zijn te bestellen via communications@nikhef.nl.