Reeks grondboringen in grensregio gaat ondergrond Einstein Telescope verkennen

14 juli 2023

Een reeks van voorlopig een tiental grondboringen gecombineerd met seismisch onderzoek moet de komende twee jaar de exacte geologische samenstelling van de bodem bepalen binnen het zoekgebied van de Einstein Telescope. Een boring in het Waalse Aubel is net afgerond.

Die boringen vinden verspreid plaats over het zoekgebied voor de telescoop in Wallonië, Vlaanderen en (Nederlands) Zuid-Limburg. De zachte dempende bodemlaag in het gebied met de harde onderlaag maken de bodem geschikt voor het bouwen van het ondergronds observatorium. Daarnaast zijn boringen en seismiek nodig om specifieke informatie over de bodemlagen in kaart te brengen. De boringen zijn dan ook niet bedoeld om exacte locaties van de drie ondergrondse hoekpunten te bepalen.

Er wordt geboord tot gemiddeld 250 meter diep. Dat is nodig omdat de Einstein Telescope op 200 tot 300 meter onder de grond wordt gebouwd. De gemiddelde duur van een boring is vier tot zes weken. Zodra de locaties definitief zijn bepaald, starten de vergunningenprocedure en de communicatie met de omgeving. De beoogde locaties liggen in het buitengebied.

De eerste boring in het Waalse Aubel in opdracht van de universiteit van Luik is recent afgerond. Er is geboord tot een diepte van 250 meter. De volgende boringen staan gepland vanaf het najaar. Een exacte volgorde is er nog niet, mede omdat de resultaten van een eerdere boring van invloed zijn op de keuze van een volgende boring. Afhankelijk van de analyse van de tien boringen kan het nodig zijn nog een aantal aanvullende boringen uit te voeren.

Waar de boringen een beeld van de bodemgesteldheid op die plek zelf geven, zorgt seismiek voor inzicht in de bodemkwaliteit tussen die boorplekken in. Bij seismiek worden geluidsgolven in de bodem gestuurd. De weerkaatsing van die golven leert hoe de lagen in de bodem zijn opgebouwd.

Het programma met de boringen en seismiek is in opdracht van het projectbureau Einstein Telescope ontwikkeld. Naast de eigen deskundigen die vanuit Nikhef voor het projectbureau werken, levert ook  TNO een bijdrage aan het begeleiden en toetsen van de uitvoering.

(Bron: einsteintelescope.nl)