Overeenstemming in Bad Honnef over deeltjesstrategie

26 januari 2020

Bij het overleg over de toekomstige strategie van de Europese deeltjesfysica, afgelopen week in Bad Honnef, is overeenstemming bereikt over de aanbevelingen aan de European Strategy Group. Die bereidt een voorstel voor aan de CERN-raad, die de nieuwe strategie op 25 mei openbaar zal maken.

Dat blijkt uit een bekendmaking van ESG dit weekend. Tussen 20 en 25 januari kwamen ruim 60 vooraanstaande Europese deeltjesfysici in de Duitse stad bijeen voor het overleg. Voor Nederland namen Nikhef-directeur Stan Bentvelsen, theoreticus Eric Laenen en de Nijmeegse deeltjesfysicus Sijbrand de Jong deel aan het overleg.

Over de inhoud van de plannen worden vooralsnog geen mededelingen gedaan, aldus de ESG. Een belangrijk onderwerp van de nieuwe strategie is de opvolger van de huidige LHC-versneller op CERN na 2030. Er zijn voorstellen voor een 100 kilometer groter cirkelversneller, maar ook voor een 50 kilometer grote lineaire deeltjesbotser.

De slotverklaring van dit weekend luidt als volgt.

‘De redactiesessie van de European Strategy Group ter voorbereiding van de volgende European Particle Physics Strategy Update vond plaats in Bad Honnef (Duitsland) tussen 21 en 25 januari 2020. Na een week van vruchtbare discussies met hoge figuren uit de Europese en internationale deeltjesfysica, werd overeenstemming bereikt over aanbevelingen die de toekomst van het veld zullen bepalen.

De redactiesessie markeert een belangrijke fase van het proces voor strategie-update. De deelnemers aan de bad Honnef-redactiesessie hebben met succes hun ambitieuze taak uitgevoerd om een reeks prioriteiten en aanbevelingen vast te stellen. Ze bouwden voort op de indrukwekkende vooruitgang die geboekt is sinds de laatste update van de Europese strategie voor deeltjesfysica, in 2013, en de rijke input vanuit de  gehele deeltjesfysicagemeenschap in het huidige updateproces.

De volgende stap in dit proces is het indienen van het document waarin de aanbevelingen aan de CERN-raad worden voorgelegd. Het zal in maart door de Raad worden besproken en ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd tijdens een buitengewone zitting van de Raad op 25 mei in Boedapest, Hongarije. Eenmaal goedgekeurd, kan het openbaar worden gemaakt.

 

De Europese strategiegroep’