NWO zegt nationale computerruimte toe voor twee Nikhef-projecten

18 mei 2022

Wetenschapsfinancier NWO heeft rekentijd en opslagcapaciteit op de Nationale Computer faciliteit toegekend aan twee Nikhef-projecten. Het betreft neutrino-experiment ProtoDUNE en FuSE, een project voor grootschalig rekenen in de deeltjesnatuurkunde en radioastronomie.

Voor de beide projecten is veel rekencapaciteit nodig, die via SURF bij een aantal rekencentra en supercomputerfaciliteiten kan worden aangevraagd. In totaal gaat het om tientallen miljoenen processor-uren en meer dan tienduizend TeraByte aan online- en off-line dataopslag. Een deel daarvan bij het rekencentrum in Amsterdam van Nikhef zelf.

FuSE is een gezamenlijk programma van Nikhef en radiosterrenkundeinstituut ASTRON, waarin rekenkracht wordt georganiseerd voor grote experimenten op CERN, de neutrinotelescoop KM3NeT en SKA, de grote nieuwe radiotelescoop in Australië en Zuidelijk Afrika. Al die projecten leveren massale hoeveelheden meetgegevens die moeten worden opgeslagen en geanalyseerd.

In 2020 ontving het FuSE-initiatief een grote startsubsidie uit de Nationale Roadmap van het minister van OCW.

ProtoDUNE is een test-experiment op CERN in Genève voor de grote nieuwe DUNE neutrinodetector die ondergronds in de VS wordt gebouwd. Het experiment gaat de basiseigenschappen bestuderen van neutrino’s, spookachtige elementaire deeltjes met weinig massa die nauwelijks te detecteren zijn. In ProtoDUNE worden de benodigde technieken daarvoor ontwikkeld, ondermeer door fysici en engineers van Nikhef.

Ook ProtoDUNE geeft een grote stroom meetgegevens voor analyses. De NWO-toekenning is bedoeld voor de komende twee jaar onderzoek. In totaal kende NWO rekencapaciteit toe aan veertien voorstellen uit de meest uiteenlopende wetenschapsgebieden, van biologische simulaties tot medische beeldvorming.