Drie NWO-VIDI subsidies voor aanstormend talent bij Nikhef

14 juli 2021

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek honoreert de plannen van maar liefst drie Nikhef-onderzoekers. Met een VIDI-subsidie van elk 800.000 euro gaan zij de komende jaren hun eigen innovatieve onderzoekslijnen ontwikkelen.

Dat heeft NWO woensdag bekendgemaakt. In totaal kende de onderzoeksfinancier 78 nieuwe VIDI-subsidies toe, 38 aan vrouwen en 40 aan mannen. Ongeveer één op de vijf aanvragen krijgt financiering.

De onderzoekers gaan het subsidiegeld gebruiken om de komende vijf jaar hun eigen onderzoeksgroepen op te zetten. Bij Nikhef gaat het om Flavia de Almeida Dias van de UvA, die verbonden is aan het ATLAS-experiment bij CERN. Theoretisch natuurkundige Jordy de Vries (UvA) doet onderzoek naar neutrino-processen. En Jessica Steinlechner werkt binnen het gravitatiegolfonderzoek aan de Universiteit Maastricht.

Flavia Dias (1987) gaat met de ATLAS-detector bij CERN experimenteel processen bestuderen waarbij twee W- of Z-deeltjes betrokken zijn, belangrijke krachtdragers in de deeltjeswereld. Haar onderzoek richt zich op subtiele afwijkingen in dergelijke di-boson processen, die een voorbode kunnen zijn van echte afwijkingen van het standaardmodel voorbij de energie die de LHC-versneller in Genève kan leveren. Zij zal hiervoor een promovendus en een post-doc aanstellen.

Theoreticus De Vries (1986) doet onderzoek naar zogenaamde steriele neutrino’s. Neutrino’s zijn spookachtige elementaire deeltjes. Er zijn drie typen bekend, met iets verschillende massa’s. Als deze massa’s ontstaan via het Higgsdeeltje, zoals bij andere deeltjes, zouden er theoretisch drie extra soorten neutrino’s moeten zijn. Deze zijn bijzonder omdat ze geen enkele interactie met materie hebben. De Vries gaat samen met een postdoc en een student onderzoeken hoe zulke steriele neutrino’s in verband kunnen worden gebracht met donkere materie in het heelal en hoe ze alsnog gevonden zouden kunnen worden, bijvoorbeeld met experimenten bij CERN.

Jessica Steinlechner (1981) is betrokken bij de ontwikkeling van verbeterde detectoren voor metingen van zwaartekrachtgolven, zoals de toekomstige Einstein Telescoop. Dergelijke trillingen van ruimte en tijd worden gemeten met interferometers zoals LIGO en Virgo, waarbij laserlicht tussen spiegels kaatst om extreem kleine afstandsverschillen te zien. Zij is op zoek naar nieuwe kristallijne spiegelcoatings waarin de natuurlijke warmtebeweging van moleculen minimaal is om zo weinig mogelijk ruis te krijgen in de eigenlijke metingen. De nieuwe spiegels zullen worden getest in de ET Pathfinder faciliteit in Maastricht, die nu in aanbouw is.

De drie subsidies zijn geweldig nieuws voor Nikhef, zegt directeur Stan Bentvelsen. “Het laat eens te meer zien hoe ons instituut ruimte biedt aan aanstormend wetenschappelijk talent. En dat doet het over de hele linie, van theorie en experiment tot materiaaltechnisch onderzoek en van deeltjesfysica tot zwaartekrachtgolven.”