NWO Veni-beurzen voor vier jonge Nikhef-onderzoekers

5 november 2020

Vier jonge onderzoekers van Nikhef krijgen een Veni-subsidie om in de komende drie jaar hun eigen research op te zetten. Dat heeft wetenschapsfinancier NWO donderdag bekend gemaakt. In totaal zijn in deze ronde 162 van deze talentbeurzen toegekend.

Met vier Veni-toekenningen scoort Nikhef goed in de nieuwe ronde van onderzoekssubsidies uit het NWO-Talentprogramma. Een Veni-beurs bedraagt maximaal 250 duizend euro en is bedoeld om de eigen onderzoeksideeën verder uit te werken.

Twee van de vier gehonoreerde Nikhef-voorstellen houden verband met het ALICE-experiment op CERN, waar het plasma van quarks en gluonen wordt onderzocht dat ontstaat als zware kernen, bijvoorbeeld lood, hard op elkaar botsen in de LHC-versneller. Dat onderzoek is geconcentreerd aan de Universiteit Utrecht.

Naghmeh Mohammadi promoveerde eerder op het onderzoek bij ALICE naar deze kunstmatige oermaterie. In haar nieuwe onderzoek wil ze kijken naar het ontstaan van het plasma bij botsingen van lichtere atoomkernen in plaats van lood. Na haar promotie werkte Mohammadi een tijdlang in het bedrijfsleven, maar nu keert ze terug naar de wetenschap.

Post-doc Henrique Zanoli van de ALICE-groep bestudeert de manier waarop deeltjes zich door het gevormde quark-gluonplasma bewegen, en vanuit de botsing in de detector belanden. Daarover is nog veel onbekend, terwijl de deeltjes de enige manier zijn om in het plasma te kijken.

Deeltjesfysicus Hannah Arnold is verbonden aan de Nikhef-groep bij de ATLAS-detector op CERN, waar in 2012 het higgsdeeltje werd ontdekt. Arnold bestudeert de invloed van het higgsdeeltje op de zwaardere beauty- en charm-quarks, voorbij de quarks in gewone materie. De hoop is daar aanwijzingen voor een betere deeltjestheorie te vinden.

Suzanne Klaver, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Nikhef, werkt aan het LHCb-experiment op CERN. Zij gaat onderzoek doen naar subtiele verschillen tussen de drie generaties quarks die de deeltjesfysica kent. Mogelijk leidt dat in de toekomst tot een verklaring waarom er in de natuur maar drie quark-families lijken te bestaan.

Nikhef-directeur Stan Bentvelsen zegt blij en trots te zijn met de vier toekenningen door NWO. ‘Het laat zien dat we talentvolle jonge wetenschappers aan Nikhef weten te binden. De vragen die we proberen te beantwoorden over de bouwstenen van het universum zijn inspirerend en blijven daarmee tot de verbeelding spreken.’ In het brede Veni-programma kunnen jonge wetenschappers van fysici en medici tot sociologen en economen voorstellen indienen.