EU-commissaris Frans Timmermans bezoekt ETpathfinder in Maastricht

10 maart 2023

Limburg en de Euregio hebben goud in handen met de Einstein Telescope. Dat zei EU-commissaris Frans Timmermans vrijdag bij een werkbezoek aan de ET Pathfinder in Maastricht. 

Timmermans: ‘De faciliteiten en de omgeving voor wetenschappers zijn hier prima op orde en de infrastructuur is goed. Ik ben heel erg onder de indruk van de Einstein Telescope en zal vanuit Europa steun geven aan deze regio die goud in handen heeft. Er is wereldwijd vraag naar deze technologie. Ook de ET Pathfinder is wereldwijd al een uniek staaltje van wetenschap.’

Met dat statement sloot de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, vrijdag 10 maart zijn bezoek aan de proefopstelling voor Einstein Telescope ET Pathfinder en het projectbureau van de Einstein Telescope af. Frans Timmermans was op uitnodiging van de Nederlandse Provincie Limburg onder andere in Maastricht te gast. Hier werd hij bijgepraat over de status en planning van de telescoop en kregen de gasten een toelichting over de ET Pathfinder.

Perspectief

Directeur Guido Derks van het Nederlandse projectbureau voor Einstein Telescope liet aan de hand van de kaart van de Euregio Maas-Rijn zien hoezeer het om een internationaal, grensoverschrijdend initiatief gaat, waar België, Nederland en Duitsland gezamenlijk tot een overtuigend bidbook moeten komen. Ook gaf hij aan dat de Einstein Telescope niet alleen van grote wetenschappelijk waarde is, maar juist ook in economisch en sociaal-maatschappelijk opzicht voor perspectief zorgt voor toekomstige generaties. Daarnaast zei hij te hopen dat nog meer Europese landen zich aansluiten bij het initiatief voor de Einstein Telescope. Alle aandacht hiervoor vanuit de Europese Commissie kan daarbij helpen, kreeg Frans Timmermans als boodschap mee.

Magie

Stefan Hild, hoogleraar experimentele natuurkunde aan de Universiteit Maastricht en Nikhef en projectleider van de ET Pathfinder, sprak over de ‘magie’ van onderzoek naar zwaartekrachtsgolven en het belang voor de wetenschap. Hij schetste hoe het onderzoekswerk voor de testopstelling ET Pathfinder een solide basis legt voor de Einstein Telescope. Inmiddels werken 25 universiteiten uit 7 landen samen binnen de ET Pathfinder. Ook vanuit Japan en de Verenigde Staten is er veel belangstelling.

Promovendus Zeb van Ranst illustreerde aan de hand van voorbeelden dat de Einstein Telescope in de toekomst nieuwe technologieën op zal leveren die ook buiten het wetenschappelijk veld bruikbaar zijn.

Aandenken

De uit het Zuid-Limburgse Heerlen afkomstige Frans Timmermans kreeg bij het afscheid van gouverneur Emile Roemer van de Nederlandse Provincie Limburg een origineel aandenken mee naar Brussel: een stolp met daarin een doorsnede van de bodemstructuur in deze regio. Geoloog Bjorn Vink, die vanuit Nikhef voor het projectbureau Einstein Telescope werkt, had deze regionale ‘cocktail’ van bodemmonsters samengesteld, afkomstig uit eerdere boringen bij Terziet en Cottessen tot een diepte van 251 meter.

Vlaanderen

Later op de dag was een Vlaamse delegatie te gast bij het Einstein Telescope-projectbureau. Op uitnodiging van de Nederlandse gedeputeerde Stephan Satijn waren onder anderen de Belgisch-Limburgse gouverneur Jos Lantmeesters en gedeputeerde Ann Schevenels van Vlaams Brabant naar Maastricht gekomen. Ook hier gaf directeur Guido Derks een toelichting over de grensoverschrijdende samenwerking, die de basis is om over enkele jaren een sterk bidbook te presenteren. Hij noemde de economische en de sociaal-maatschappelijke kansen die de komst van de Einstein Telescope oplevert. Universitair docent Gideon Koekoek van de Universiteit Maastricht nam het gezelschap mee in die magische wereld van de wetenschappelijke mogelijkheden en uitdagingen.

(Bron: Einsteintelescope.nl)