Einstein Telescope Education Centre opent in Kerkrade

25 juni 2024

Stel je voor: een plek waar scholieren de wetenschap achter de Einstein Telescope kunnen ontdekken. Waar ze aan de hand van een film, een interactief demonstratiecollege en workshops leren hoe natuurkunde van de middelbare school hierin een toepassing vindt. Dat kan vanaf komend schooljaar bij het Einstein Telescope Education Centre (ETEC) in Kerkrade. Op 25 juni is het centrum officieel geopend in het bijzijn van vele vertegenwoordigers van het project.

Over het Einstein Telescope Education Centre (ETEC)

Het ETEC bevindt zich op het terrein van het Discovery Museum in Kerkrade. Na de zomervakantie kunnen schoolgroepen hier terecht voor een dagvullend lesprogramma dat helemaal in het teken staat van de wetenschap achter de Einstein Telescope. Het programma is inhoudelijk ontwikkeld in samenwerking met Maastricht University en Nikhef. Gideon Koekoek van Maastricht University en Nikhef heeft hierin een grote rol gespeeld.

Interactief college met een hologram van Gideon Koekoek
Interactief college met een hologram van Gideon Koekoek. Credits: Discovery Museum

Onderwerpen die aan bod komen zijn omgaan met trillingen bij gevoelige meetapparatuur, lasers en geofysica. Aan het eind verwerken de scholieren de resultaten in een creatieve presentatievorm, bijvoorbeeld een vlog of podcast, en presenteren ze dit aan elkaar.

Het huidige programma is voor klassen uit de bovenbouw VO met profiel N&T of N&G. In de toekomst wordt ook aanbod ontwikkeld voor klassen PO en particuliere bezoekers. Vanaf schooljaar ’24-’25 kunnen zo’n 1000 leerlingen per jaar het ETEC bezoeken.

ETEC in actie. Credits: Discovery Museum

De opening

De openingshandeling bestond uit een vereenvoudigde nabootsing van de werking van de Einstein Telescope. Een aantal vertegenwoordigers kaatsten met behulp van spiegels een lichtstraal en openden daarmee officieel het ETEC. Voor de openingshandeling waren er speeches door o.a. de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht Rianne Letschert, gedeputeerde voor onderwijs van de Provincie Limburg Elianne Demollin-Schneider, en president van Ecsite Bruno Maquart. Na het officiële gedeelte konden aanwezigen een rondleiding volgen en de film “Spacetime” bekijken die onderdeel is van het programma.

Samenwerking

Het Einstein Telescope Education Centre is een initiatief van het Discovery Museum. Nikhef, Maastricht University, het EMR-project office van de Einstein Telescope, en het Dutch Black Hole Consortium zijn betrokken bij de inhoud. Het is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van de Provincie Limburg, Maastricht University, Nikhef, Stichting MPlooi, Gemeente Kerkrade en Stichting Physica.

Meer informatie

Meer informatie over het brengen van een bezoek is te vinden op discoverymuseum.nl.