Consortium in de maak voor Einstein Telescope in regio Maas-Rijn

27 september 2023

België, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan voorbereidingen treffen voor een gezamenlijk consortium om de Einstein Telescope in de Euregio Maas-Rijn te vestigen.

Tijdens de ET Ministersconferentie in Brussel op 26 september 2023 hebben afgevaardigden uit de drie landen daartoe een overeenkomst getekend.

Het nieuwe consortium richt zich op het verder uitwerken van de verantwoordelijkheden en betrokkenheid van alle bestuurslagen die een rol spelen bij de kandidatuur vanuit de drie landen. Door het ondertekenen van een intentieverklaring over die samenwerking gaven de ministers uit België, Nederland en Noordrijn-Westfalen hiervoor in Brussel het groene licht.

De verklaring gaat over de manier waarop de grensoverschrijdende samenwerking bij de voorbereidingen tot en met het indienen van een bidbook voor de Einstein Telescope vorm krijgt.  Een ambtelijke taskforce heeft de opdracht gekregen de voorstellen voor het consortium uit te werken.

De overeenkomst is het bestuurlijke vervolg van de afspraak uit december 2022 in Bonn, toen ministers en gedeputeerden hebben afgesproken een taskforce op te zetten om de samenwerking tussen de drie landen op diverse overheidsniveaus te bevorderen. Nikhef-directeur Stan Bentvelsen presenteerde in Brussel de plannen voor de zwaartekrachtsgolfdetector ET.

De Vlaamse minister van Innovatie Jo Brouns was gastheer van de bijeenkomst: “Ik heb vandaag veel positieve energie gevoeld om van het project Einsteintelescoop een succesverhaal te maken. De wil is er om er samen iets van te maken, met de overheden, met de kennisinstellingen en met de bedrijven.”

De overeenkomst is ondertekend door ministers, staatssecretarissen en gedeputeerden vanuit federaal België, Wallonië, Vlaanderen, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, de Nederlandse regering en de Nederlandse Provincie Limburg.

(Bron: einsteintelescope.nl)