CERN-raad besluit samenwerking met Rusland en Wit-Rusland af te sluiten in 2024

17 december 2023

Ingevolge een vandaag door de CERN-Raad genomen besluit zal de samenwerking van de organisatie met de Russische Federatie en de Republiek Belarus worden beëindigd wanneer de internationale samenwerkingsovereenkomsten (ICA’s) met de twee landen in 2024 aflopen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de besluiten van de Raad van juni 2022.

Internationale samenwerkingsovereenkomsten met de Organisatie hebben normaal een looptijd van vijf jaar en worden stilzwijgend verlengd met dezelfde periode, tenzij de ene partij de andere ten minste zes maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk in kennis stelt.

CERN-raadvergadering, december 2023

De samenwerking eindigt op 27 juni 2024 voor de Republiek Belarus en op 30 november 2024 voor de Russische Federatie. Alle betrekkingen tussen het CERN en Russische en Wit-Russische instellingen worden vanaf deze data beëindigd. De betrekkingen met wetenschappers van Russische of Wit-Russische nationaliteit die anderszins aan het CERN verbonden zijn, worden voortgezet.

De Raad bevestigde opnieuw dat alle besluiten die hij tot dusver heeft genomen in het licht van de aanhoudende militaire invasie van Oekraïne door de Russische Federatie met betrokkenheid van de Republiek Belarus, samen met de maatregelen van de CERN-directie, van kracht blijven. Deze omvatten maatregelen die zijn aangenomen tijdens de buitengewone vergadering van de Raad op 8 maart 2022 en tijdens de gewone vergaderingen van de Raad op 25 maart 2022 en 16 juni 2022.

De volledige tekst van de resoluties van de Raad is hier te vinden.