CERN neemt aanvullende energiebesparende maatregelen voor 2022-23

30 september 2022

CERN neemt maatregelen om het energieverbruik van het laboratorium in 2022 en 2023 aanzienlijk te verminderen. Dat gebeurt in het licht van de wereldwijde crisis op het gebied van energievoorziening en energiekosten en met het oog op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De technische eindejaarsstop (YETS) van 2022 begint al op 28 november, twee weken eerder dan oorspronkelijk gepland. Het gebruik van het versnellercomplex wordt in 2023 met 20 procent verminderd. Er zijn ook plannen ontwikkeld met de Franse elektriciteitsleverancier, Électricité de France (EDF), voor configuraties met verminderd vermogen om het hoofd te kunnen bieden aan een eventuele belastingafbouw in de komende maanden.

Bovendien worden diverse maatregelen ontwikkeld om energie te besparen op de CERN-terreinen. Deze omvatten het ’s nachts uitschakelen van de straatverlichting, het met een week uitstellen van de start van de verwarming van gebouwen en het optimaliseren daarvan gedurende het hele winterseizoen.

Reeds lang vóór de huidige energiecrisis heeft de CERN, als onderdeel van haar bredere strategie ter verbetering van de duurzaamheid, actief gewerkt aan de vermindering van haar elektriciteitsverbruik. De energieprestatiemaatregelen die de afgelopen tien jaar zijn uitgevoerd, hebben het energieverbruik van het laboratorium al met 10% verminderd.

Impressie van het nieuwe energiezuinige CERN-datacentrum in Prévessin.

Deze gaan van het optimaliseren van de koelsystemen in het datacentrum van het CERN tot de renovatie van de faciliteiten van de bundelpijp voor een efficiënter gebruik van de apparatuur en minder energieverlies.

Verschillende milieuprojecten zijn goedgekeurd en staan op stapel. Bij de bouw van het nieuwe datacentrum van het CERN, dat in het laatste kwartaal van 2023 online moet komen, staat energie-efficiëntie centraal, inclusief de mogelijkheid om de warmte van het centrum terug te winnen om andere gebouwen op het CERN-terrein te verwarmen.

De warmte die door een van de LHC-faciliteiten wordt geproduceerd, zal nu al worden gebruikt om gebouwen in de nabijgelegen stad Ferney-Voltaire te verwarmen.

CERN is een innovatiepartnerschap aangegaan met het bedrijf ABB om het energieverbruik te verminderen door zijn koel- en ventilatiesystemen te optimaliseren. CERN onderzoekt ook de mogelijkheden voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, met name fotovoltaïsche bronnen die zowel op als buiten het terrein worden geplaatst.

Eind 2021 heeft CERN zich er formeel toe verbonden een energiebeheersysteem op te zetten volgens de ISO 50001-norm. Daartoe heeft het bij de Franse autoriteiten een vijfjarig energieprestatieplan ingediend dat gericht is op een verdere optimalisering van het energieverbruik van het laboratorium.

(Bron: home.cern)