ATLAS/Nikhef physicist Prof. Dr. Olga Borisovna Igonkina passes away at 45

20 mei 2019

Dutch follows below

Nikhef particle physicist and prominent member of the ATLAS experiment at CERN prof. Olga Igonkina passed away on Sunday May 19th in Amsterdam, The Netherlands. Today Nikhef-director prof. Stan Bentvelsen announced the sad news to all members of the laboratory. It will also be announced in the ATLAS collaboration and at the Radboud University in Nijmegen, where she was professor of physics since 2015. Olga Igonkina had been ill for some time, but was working tirelessly until the end.

Olga ‘Olya’ Borisovna Igonkina was born in 1973 in Moscow. Her father was an engineer, her mother a biological scientist. At age 14 she went to a special school for kids talented in mathematics. She joined the ITEP institute as a research scientist in 1996 and worked at the Argus experiment and later at the Hera-B experiment at DESY in Hamburg.

She wrote her dissertation about J/psi production in Hera-B in 2002, with Mikhail Danilov as her inspiring supervisor. In 2002 she moved to SLAC to join the university of Oregon in the group of Jim Brau for a postdoc in BaBar, where she worked on searches for lepton-flavour violating tau decays.

In 2006, after three years in BaBar, she moved to CERN to become the leading physicist of the Oregon group in ATLAS at CERN. Her work in ATLAS concentrated on the ATLAS trigger, and later on physics with tau leptons. She started her appointment at Nikhef in 2008. She became a professor at Radboud University in Nijmegen in 2015.

Olga has supervised an impressive number of PhD students, in part because she was very successful in obtaining research grants. Among others, she got a VIDI and a VICI grant. For her efforts on the ATLAS trigger she was awarded an ATLAS outstanding achievement award in 2018. She also was very active in outreach activities with masterclasses and at Open Days at Nikhef, and in community building at ATLAS. Recently she organised ‘The 15th International Workshop on Tau Lepton Physics’ conference in Amsterdam.

Olga was a great scientist with a memorably strong work ethos. Until the very last moment she gave little room for her illness to affect her work. Olga leaves two kids (Lev and Artjom) and a husband, Nikhef-scientist dr. Wouter Hulsbergen. She will be missed dearly, inside and outside Nikhef.


ATLAS/Nikhef fysicus Prof.dr. Olga Borisovna Igonkina op 45-jarige leeftijd overleden

Nikhef-deeltjesfysicus en prominent lid van het ATLAS-experiment op CERN, prof.dr. Olga Igonkina is op zondag 19 mei overleden in Amsterdam. Vandaag heeft Nikhef-directeur prof.dr. Stan Bentvelsen dit droevige nieuws gedeeld met alle medewerkers in het lab. Het zal ook aangekondigd worden in de ATLAS-collaboratie en op de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar ze sinds 2015 hoogleraar was. Olga Igonkina was al lange tijd ziek, maar ze werkte tot het einde onvermoeibaar door.

Olga ‘Olya’ Borisovna Igonkina werd in 1973 in Moskou geboren. Haar vader was ingenieur en haar moeder bioloog. Op haar 14e ging ze naar een speciale school voor kinderen met een talent voor wiskunde. In 1996 ging ze als onderzoeker werken bij het ITEP-instituut. Ze werkte bij het Argus-experiment en later bij het Hera-B-experiment bij DESY in Hamburg.

Ze schreef haar proefschrift in 2002 over ‘J/psi-productie in Hera-B’, met Michael Danilov als inspirerende begeleider. In hetzelfde jaar vertrok ze naar SLAC om als postdoc aan de slag te gaan in de groep van Jim Brau van de Universiteit van Oregon. Haar onderzoek was bij het BaBar-experiment, waar ze werkte aan de zoektocht naar ‘lepton-flavour violating tau decays’.

In 2006, na drie jaar bij BaBar, verhuisde ze naar CERN om daar de ‘leading physicist’ van de Oregon-groep van ATLAS op CERN te worden. Bij ATLAS richtte ze zich op de ATLAS-trigger, en later op natuurkunde met tau leptonen. In 2008 startte ze als staflid op Nikhef en in 2015 werd ze professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Olga heeft een indrukwekkend aantal promovendi begeleid, onder andere doordat ze erg succesvol was in het binnenhalen van onderzoeksbeurzen. Zo ontving ze onder andere een VIDI- en een VICI-beurs. Voor haar bijdragen aan de ATLAS-trigger ontving ze in 2018 de ATLAS outstanding achievement award. Ze was ook erg actief op het gebied van outreach, zoals de masterclasses en de Open Dagen van Nikhef, en was betrokken bij de community building van ATLAS. Recent organiseerde ze de ‘15th International Workshop on Tau Lepton Physics’ in Amsterdam.

Olga was een uitmuntende wetenschapper met een gedenkwaardig sterk arbeidsethos. Tot het laatste moment liet ze haar werk nauwelijks beïnvloeden door haar ziekte. Olga laat twee kinderen (Lev en Artjom) achter en een levenspartner, Nikhef-onderzoeker dr. Wouter Hulsbergen. Ze zal enorm gemist worden binnen en buiten Nikhef.