Amerikanen en CERN gaan nauwer samenwerken

1 mei 2024

De VS en CERN gaan nauwer samenwerken bij het ontwikkelen van grote onderzoeksfaciliteiten, om te beginnen de haalbaarheidsstudies op het gebied van de FCC-ee higgsfabriek.

Dat is de laatste week van april overeengekomen in Washington. Voor CERN ondertekende directeur-generaal Fabiola Gianotti de overeenkomst.

Ondertekening van de gezamenlijke intentieverklaring in Washington, Fabiola Gioanotti derde van rechts.

De verklaring heeft zo wel betrekking op de Amerikaanse deelname in projecten in Europa, als Europese deelname in Amerikaanse projecten op het gebied van deeltjesfysica, computing en open science.

Overwogen wordt ook om een gezamenlijk pilotproject voor nieuwe analytische technieken zoals kunstmatige intelligentie voor deeltjesfysica op te zetten.

Uitgangpunt zijn de 2020 update van de Europese strategie voor deeltjesfysica en de prioriteiten die de VS in 2023 voor de fysica vaststelden. Beide noemen het in 2012 ontdekte higgsdeeltje als een belangrijk nieuw gereedschap voor onderzoek in de deeltjesfysica.

De VS en Europa herbevestigen met de overeenkomst van vorige week de al bestaande samenwerking.

FCC is de mogelijke opvolger van de LHC-versneller op CERN, waarin aanvankelijk elektronen gaan botsen en zoveel mogelijk higgsdeeltjes produceren. Voor zo’n ongeveer 90 kilometer grote versnellerring wordt momenteel internationaal een haalbaarheidsstudie gedaan. Ook China heeft plannen voor een nieiwe superversneller, en ind e VS is een discussie gaande over muonversnellers.

Als Europa besluit om een FCC-versneller te bouwen, dan zullen de VS helpen bij de bouw en het onderzoek ermee, mits de politiek daarmee instemt.