FAQ’s

Wat is de LHC

LHC staat voor Large Hadron Collider.
Large’ betekent ‘groot’, de LHC heeft een omtrek van ongeveer 27 km.
Hadron’ omdat de LHC protonen (waterstofkernen) versnelt. Protonen zijn opgebouwd uit quarks en hadron is de verzamelnaam voor alle deeltjes die uit quarks bestaan.
Collider‘ omdat de in tegengestelde richting ronddraaiende protonen bundels op vier punten op elkaar botsen (colliding).

Wat is donkere materie?

In het universum bestaat slechts 4% van wat wij kunnen zien uit materie die wij kennen, opgebouwd uit atomen. Liefst 96% van het universum bestaat echter uit donkere energie (73%) en donkere materie (23%).

Donkere materie produceert en reflecteert geen licht en kunnen we dus niet zien. Toch weten we zeker dat het bestaat, gezien onder andere de beweging van sterren en sterrenstelsels en andere astronomische waarnemingen. Tevens verwachten wij donkere materie om ons heen, hier op aarde. Een kandidaat voor de donkere materie is de WIMP (Weakly Interacting Massive Particle), een zwaar deeltje dat aan de zwakke wisselwerking deelneemt. Door de zwakke wisselwerking heeft een WIMP weinig interactie met andere deeltjes, en botst dus bijna niet met deze andere deeltjes.

Wat zijn subatomaire deeltjes?

Elke stof die we kennen is opgebouwd uit kleine bouwstenen, de atomen. Uit onderzoek bleek dat deze atomen zelf ook weer deelbaar zijn. Ze bestaan uit een schil van elektronen die om een kleine kern draaien die bestaan uit protonen en neutronen. Deze kerndeeltjes zijn zelf ook weer
opgebouwd uit zogenaamde quarks en gluonen. Deze deeltjes maken onderdeel uit van een grotere groep van schijnbaar ondeelbare bouwstenen van de natuur: de elementaire deeltjes.

Wat zijn fundamentele krachten?

In de wereld van de elementaire deeltjes zijn er drie fundamentele natuurkrachten die het gedrag van de deeltjes beschrijven. De electromagnetische kracht bepaalt samen met de zwakke en de sterke kernkracht niet alleen hoe deeltjes in de quantumwereld elkaar afstoten of aantrekken, maar ook hoe nieuwe materie gevormd kan worden. De zwaartekracht, die kracht die het gedrag van grote objecten in het heelal beschrijft, is fundamenteel anders van structuur.

Wat doet Computer Technologie

De afdeling Computer Technologie (CT) biedt de ICT-ondersteuning aan het onderzoek dat binnen Nikhef plaatsvindt, door enerzijds een betrouwbare basisinfrastructuur te leveren en anderzijds op flexibele en innovatieve wijze het onderzoek te faciliteren.