YouTube Shorts over de Nikhef-Expostrip

29 april 2024

De Expostrip is een in-house tentoonstelling over het onderzoek van Nikhef en is een onderdeel van het nieuwe atrium dat in het gerenoveerde Nikhef-gebouw in Amsterdam geplaatst is. De Expostrip toont de kennis en kunde van Nikhef en zijn medewerkers onder meer aan de hand van apparatuur en onderdelen van grote experimenten waaraan Nikhef deelneemt, bijvoorbeeld op CERN. De expositie richt zich op bezoekers, collega’s en relaties van het instituut en omvat zowel Nederlandse als Engelse tekstuele uitleg.

Nu zijn er ook YouTube Shorts over de verschillende onderdelen van de Expostrip, gemaakt door Marco Kraan van de afdeling Mechanische Technologie op Nikhef! Bekijk de eerste drie hieronder. Het Nikhef-YouTube-kanaal is hier te vinden.