PAPERCLIP video: Nikhef-promovendus Peter Gaemers legt zijn proefschrift uit

21 mei 2024

Nikhef-promovendus Peter Gaemers (XENON/Dark Matter) licht zijn proefschrift “Electronic Recoils in XENONnT” toe in deze nieuwste PAPERCLIP-video.

Meer informatie over zijn promotie en proefschrift: https://www.nikhef.nl/evenement/promotie-peter-gaemers-uva/