Promotie Rasa Muller @ UvA

2023-07-11 14:00 | 2023-07-11 15:30

Rasa Muller, promovenda aan het Nikhef, verdedigt haar proefschrift dinsdag 11 juli 2023 om 14.00 aan de Universiteit van Amsterdam.

“Tot het punt komen – De eerste zoektocht naar kosmische neutrino bronnen met de KM3NeT/ARCA detector.”

Zonder dat we het doorhebben, worden wij op aarde constant gebombardeerd door kosmische deeltjes. Meer dan 100 jaar na de ontdekking van deze deeltjes, is het nog altijd niet precies duidelijk welke bronnen deze deeltjes produceren, en wat de precieze versnellingsmechanismen zijn die deze deeltjes hun energie geven. Op de bodem van de Middellandse Zee, op ~3,5 km diepte, wordt een detector gebouwd, genaamd KM3NeT, om (onder andere) bij te dragen aan het beantwoorden van deze vraag. 
KM3NeT is een afkorting voor kubieke kilometer (km³) neutrino telescoop. Het wordt een netwerk van 230 lijnen met lichtgevoelige sensoren om neutrino’s te meten. Neutrino’s zijn fundamentele deeltjes die – omdat ze geen lading hebben, nauwelijks massa hebben, en alleen via de zwakke kernkracht met materie een interactie aan kunnen gaan – overal doorheen kunnen vliegen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat neutrino’s direct terugwijzen naar de bron waar ze gecreëerd zijn. 
Potentiële kosmische bronnen zijn gewelddadige gebeurtenissen in het universum zoals een ster die explodeert aan het einde van zijn leven, of een zwart gat dat zijn eigen sterrenstelsel opeet en via magneetlijnen deeltjes versnelt en het universum in spuwt. 
In mijn onderzoek heb ik de eerste 300 dagen aan data van de eerste 6 tot 8 lijnen van de detector geanalyseerd om te kijken of we van 100 vooraf uitgekozen bronnen kunnen zeggen dat het neutrinobronnen zijn. Het onderzoek heeft nog niet met voldoende significantie een bron kunnen aanwijzen, maar met de snel groeiende detector en de analyse die helemaal opgezet is, biedt dit hoop voor de nabije toekomst.

 

De promotie vindt plaats op dinsdag 11 juli 2023, om 14.00 in de Aula van de Oude Lutherse Kerk, Singel 411, 1012 WN Amsterdam.

De promotie is online bij te wonen:
Getting to the point | First cosmic neutrino source search with the KM3NeT/ARCA detector – (Aula der Universiteit – Live) – 11-7-2023_001
Live-stream link


Meer informatie op de website van de UvA.

Promotor: prof. dr. ir. P.J. de Jong
Co-promotor: dr. A.J. Heijboer

contact: Rasa Muller